Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen

Julkaistu 14.9.2021 20.36

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 14.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksen, jossa vastataan kaupunkiympäristön palvelutarpeen kasvuun mahdollisuuksien mukaan. Kaupunkiympäristön palvelualue järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena sekä sen ylläpitoa koskevia palveluja ja viranomaistoimintoja.

Yhdyskuntalautakunnan alaisessa toiminnassa painottuvat kaupungin kasvun suuntaaminen ja kaupunkiympäristön laadun parantaminen. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä vaikuttavampia toimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen ohella tulee jatkossa kiinnittää vahvasti huomiota myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.Toiminnan tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Suunnittelussa on varauduttu maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomiin muutoksiin sekä varauduttu kaupungin kasvuun mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen kolmella henkilötyövuodella.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun, kunnossapidettävien alueiden määrän kasvuun, maan- ja lumenvastaanottopaikkojen toimintojen kehittämiseen sekä liikennetelematiikan ylläpitokustannusten nousuun.

Lisäksi kaupungin kasvun aiheuttamaan teknisen suunnittelun ja rakennuttamisen määrän kasvuun on varauduttu mahdollistamalla oman suunnitteluresurssin lisääminen neljällä henkilötyövuodella. Myös pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipuntarkastuksen resursointia on vahvistettu. Kestävä kaupunki -palveluryhmässä on varauduttu vieraslajiasetuksen edellyttämään vieraslajitorjuntaan.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Yhdyskuntalautakunnan taloudessa on myös jonkin verran koronan vaikutuksia, sillä pysäköintimaksutulot ovat vähentyneet.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 30,76 miljoonaa euroa, toimintamenot -71,16 miljoonaa euroa ja toimintakate -40,4 miljoona euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2022 on -70,0 miljoonaa euroa, mihin sisältyy myös kehitysohjelmien investoinnit.

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen.

Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 15.11.2021. Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry