Siirry sisältöön

Anna palautetta Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman luonnoksesta

Julkaistu 13.9.2021 11.13

Tampereen kaupunki valmistelee luonnon monimuotoisuusohjelmaa eli LUMO-ohjelmaa vuosille 2021–2030. Ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. Ohjelman luonnokseen on nyt mahdollista tutustua ja sitä voi kommentoida 3.10.2021 asti.

Mies seisoo puun juurella Arboretumissa
 

Nyt valmistuneessa LUMO-ohjelman luonnoksessa on esitetty keskeiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella. Toimenpiteitä on luonnoksessa 112. Voit tutustua ohjelman luonnokseen ja antaa palautetta osoitteessa:

Laajoja kehittämishankkeita ja matalan kynnyksen toimia

Toimenpiteitä tehdään monella tasolla: mukana on laajempia jatkosuunnittelua vaativia kehittämishankkeita, kuten luonnonsuojeluohjelman päivitys ja ekosysteemitilinpidon kehittäminen, mutta myös hyvin matalalla kynnyksellä toteutettavia käytännön tekoja, kuten niittykokeiluja.

Toimenpiteille on jo luonnosvaiheessa pyritty osoittamaan vastuuyksiköt kaupungilta ja viitteellinen aikataulu. Toimenpiteiden kustannusten arviointi on edelleen käynnissä, eikä kustannusarvioita julkaista vielä luonnoksen yhteydessä. LUMO-ohjelman toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan ja sen suoriin vaikutuksiin luonnon monimuotoisuudelle.

Luonnoksesta saatu palaute otetaan huomioon ohjelman valmistelussa. Vastaukset käsitellään lokakuun aikana, ja ohjelma etenee päätöksentekoon loppusyksyllä 2021.

LUMO-ohjelmaa valmisteltiin laajan osallistumisen avulla

Ohjelman tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.8.2020, minkä jälkeen ohjelman toimenpiteitä on valmisteltu laajan osallistamisen avulla. Luonnokseen on kirjattu ohjelman taustat sekä kuvaus ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelusta. Luonnoksessa on myös tiivistelmät syksyllä 2020 toteutetuista kyselyistä henkilöstölle, asukkaille sekä asiantuntijayhdistyksille, joita hyödynnettiin toimenpiteiden valmistelussa. Asukaskyselyn ja yhdistyskyselyn tuloksista on myös saatavilla erilliset raportit ohjelman verkkosivuilla. Yhdistyskyselyn raportti julkaistiin samaan aikaan LUMO-ohjelman luonnoksen kanssa.

LUMO-ohjelman luonnoksen, palautelomakkeen sekä lisätietoja löydät sivulta:


Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198
sähköposti [email protected]

Tavoitettavissa 22.9.2021 alkaen:
Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
puhelin 040 139 1753
sähköposti [email protected]

Tavoitettavissa 20.9.2021 alkaen:
Projektisuunnittelija
Elina Karimaa
puhelin 040 800 7297
sähköposti [email protected]


Teksti Elina Karimaa ja Anni Nousiainen

Kuvat Laura Vanzo