Siirry sisältöön

Turvallisuuskyselyn vastaajia huolestuttaa huumeet ja liikenne

Julkaistu 31.8.2021 16.18

Tampereen kaupunki selvitti tamperelaisten kokemuksia turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta kyselyllä, joka oli avoinna 16.–29.8.2021. Kyselyyn saatiin yli 3300 vastausta. Tulokset julkaistaan syys–lokakuussa 2021.

Tampereen kaupunki kehittää jatkuvasti kaupungin turvallisuutta yhdessä asukkaiden, poliisin, pelastuslaitoksen sekä monien muiden toimijoiden kanssa. Tamperelaiset pääsivät mukaan turvallisuustyöhön vastaamalla verkkokyselyyn 16.–29.8.2021.

Kyselyssä koottiin tamperelaisten kokemuksia ja näkemyksiä erityisesti oman kotialueensa turvallisuudesta. Asukaskokemukset täydentävät poliisin ja pelastuslaitoksen rikos- ja onnettomuustilastoja. Yhdessä ne auttavat muodostamaan kokonaiskuvan kaupungin turvallisuudesta.

Turvallisuuskyselyyn saatiin 3313 vastausta. Vastaajista 65 % oli naisia, 31 % miehiä ja 4 % muita. Kysely oli saatavilla myös englanniksi.

– Olen iloinen vastaajien määrästä sekä siitä keskustelusta, jota turvallisuuskysely herätti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Turvallisuus on aihe, joka koskettaa jokaista – onhan turvallisuuden tunne ihmisen perustarpeita. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille sekä turvallisuuskeskusteluun osallistuneille, sanoo kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula.

– Kyselyssä keskityimme selvittämään ihmisten kokemuksia tämänhetkisestä turvallisuudesta erityisesti riskien ja uhkien näkökulmasta. Moni halusi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että turvallisuuden juuret ovat ihmisten hyvinvoinnissa. Turvallisuutta ei lisätä pelkästään poliisien katunäkyvyydellä vaan ennakoivalla turvallisuustyöllä, kuten mielenterveyden tukemisella, päihdevalistuksella ja syrjäytymisen ehkäisyllä, Perttula toteaa.

– Kyselyn vastauksissa nousi erityisesti huumeiden käytön lisääntyminen sekä liikenneonnettomuuden uhriksi joutumisen pelko. Vastaajien mielestä Tampereen rikollisuutta ja häiriökäyttäytymistä voi hillitä parhaiten lisäämällä poliisin yleistä järjestyksenvalvontaa, sanoo turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiharjoittelija Kristiina Tikka.

Turvallisuuskyselyn tarkemmat tulokset valmistuvat syys–lokakuussa. Vastauksia käytetään laajasti Tampereen turvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Turvallisuuskyselyn kysymykset herättivät jonkin verran keskustelua sosiaalisessa mediassa ja niistä annettiin kaupungille myös suoraan palautetta.

– Kysely pohjautuu oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston kyselypohjaan, jota käytetään yleisesti myös muissa kunnissa ja kaupungeissa. Otamme saadun palautteen huomioon ja välitämme sen tiedoksi rikoksentorjuntaneuvostolle kyselyn kehittämiseksi, Perttula toteaa.Lisätietoja

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Kurela