Siirry sisältöön

Arkkitehtuurista keskustellaan Tampereen ohjelman pohjaksi – ilmoittaudu nyt kestävyysteeman verkkotilaisuuteen 30.8.

Julkaistu 20.8.2021 10.45

Osana Tampereen kaupungin arkkitehtuuriohjelman uudistamista järjestetään kolme kaikille avointa keskustelutilaisuutta, joissa käsitellään alustusten pohjalta asuin-, uudis- ja täydennysrakentamista, rakennusperintöä, kestävää kehitystä ja rakennusalan roolia. Maanantaina 30.8.2021 kello 15.30–18 teemana on Kestävä kehitys. Verkossa pidettävään tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 30.8. klo 8.00 mennessä kaupungin verkkosivuilla (www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt).

Kaupunkimaisema. Pelikenttä, kerrostaloja ja kosken rantaa.
 

Seuraavat tilaisuudet järjestetään koronatilanteen ja -ohjeistuksen mukaan joko verkossa tai muutoin, ja kellonajat voivat vielä täsmentyä. Maanantaina 13.9. klo 14–18 teemana on Kaupunkirakenne ja kaupunkiseutu. Maanantaina 4.10. klo 14–18 teemana on Elinvoimainen rakennusala. Sarjan päättävä seminaari on yksi Tampereen arkkitehtuuri- ja design eli TAD-viikon 1.–8.10.2021 tapahtumista ja se järjestetään maailman arkkitehtuuripäivänä.

Tilaisuuksien avulla muodostetaan yhteistä käsitystä Tampereen tulevasta arkkitehtuuriohjelmasta. Ohjelmaan kootaan kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi.

- Arkkitehtuuriohjelma on tärkeä työkalu Tampereen kehityksessä kohti kaikille viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Laadukas, innovatiivinen ja ympäristöään kunnioittava arkkitehtuuri on Tampereen keskeinen vetovoimatekijä, pormestari Anna-Kaisa Ikonen toteaa ohjelman merkityksestä.

Yhteiseksi koetun ja toimivan arkkitehtuuriohjelman takeeksi halutaan jo alusta asti mukaan niin kaupunkilaiset, päättäjät, suunnittelijat, toteuttajat kuin muutkin sidosryhmät. Nykyinen Tampereen arkkitehtuuriohjelma on 14 vuotta vanha. Monet ohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet, esimerkiksi kaupunkikuvatoimikunta ja TAD-viikko eli arkkitehtuuri- ja design viikko.

- Uudet teemat kuten kestävä suunnittelu, kiertotalous ja kävelykaupunki sekä kaupunkikulttuurin voimakas viime vuosien kehitys kuitenkin puuttuvat vanhasta ohjelmasta. Tampereen kaupungin kasvun määrätavoitteet tuovat tarvetta laadun tavoitteille. Veto- ja pitovoimatekijöitä on tuettava ja otettava huomioon entistäkin vahvempi kansainvälistyminen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen toteaa.

Valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelu on viimeistelyvaiheessa. Kaupunkien omat ohjelmat tarvitaan tukemaan myös sen vaikuttavuutta.

- Tavoite on, että saadaan vuorovaikutuksessa syntynyt raikas ja kunnianhimoinen, mutta myös juureva ja paikasta lähtevä ohjelma, johon nojaten syntyy yhä enemmän laadukasta arkkitehtuuria, johon katse seisahtuu niin yksittäisissä rakennuksissa kuin laajassa kaupunkikuvassa, Montonen jatkaa.

Näkemyksiä sovitetaan yhteen

Arkkitehtuuripolitiikkaa uudistetaan keskustelemalla. Yhdistämällä kaupunkilaisten ja paikallisten toimijoiden näkemykset sekä asiantuntijoiden tietämys osallistavien työpajojen avulla asetetaan tavoitteita ja ideoidaan keinoja niiden saavuttamiseksi.

Keskustelu Tampereen arkkitehtuuriohjelman päivittämisestä aloitettiin 2019 järjestetyllä avoimella kaupungin ja TamSAFAn seminaarilla, jonka tuloksena saatiin paljon hyödyllistä tietoa osallistujilta jatkotyön pohjaksi.

Vuonna 2020 järjestettiin kolme vuorovaikutustilaisuutta, joissa ideoitiin Tampereen arkkitehtuuripolitiikkaa eri näkökulmista. Tilaisuuksissa käsiteltiin yleisten alueiden, asumisen, rakennusperinnön ja julkisen rakentamisen teemoja, joita vuoden 2021 työpajojen aiheet täydentävät. Kaikkien tilaisuuksien ideat on kerätty ja tallennettu, ja niitä hyödynnetään lopullisen arkkitehtuuriohjelman sisällön laatimisessa.

Arkkitehtuuriohjelma syntyy avoimien seminaarien tuotosten ja ohjausryhmän ja sen alla toimivien teemaryhmien työn tuloksena avoimia vuorovaikutuskanavia hyödyntäen. Ohjausryhmään tulee mukaan alan järjestöjen edustajia (PIRA/Pirkanmaan Rakentajat ry ja TamSAFA), tutkimusta ja opetusta (TAU), kaupungin hallintokuntia sekä politiikkaa.

Teematyöryhmiin tulee päättäjiä ja asiantuntijoita. Lisäksi ohjelman uudistamistyön yhteydessä arvioidaan edellisen arkkitehtuuriohjelman vaikuttavuutta. Ohjelma on tarkoitus valmistella tämän vuoden aikana.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin 040 801 6952
sähköposti [email protected]

Yleisötilaisuuksien järjestelyt / TamSAFA
Tampereen paikallisasiamies
Kasmir Jolma
puhelin 050 443 2710
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Laura Vanzo