Siirry sisältöön

Tampereen raitiotien länsiosan työt etenevät suunnitellusti – uusista työvaiheista muutamia muutoksia liikenteeseen

Julkaistu 19.8.2021 12.58

Raitiotien rakentaminen länteen osalla 2 (Pyynikintori-Santalahti) on edennyt kesän aikana suunnitellusti. Elo-syyskuussa siirrytään uusiin työvaiheisiin, joista aiheutuu myös muutoksia liikenteelle. Esimerkiksi syyskuussa alkavat Santalahden ylikulkusillan valumuotin purkutyöt, jotka kestävät kolmisen viikkoa.

Santalahden ylikulkusillan rakennustyömaa
 

Santalahden ylikulkusillan kannen valu saatiin tehtyä onnistuneesti elokuussa.

Pirkankadulla jatketaan lännen suunnan ajoradan uusimista. Lisäksi rakennetaan kadun pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräilyväylää

Sepänkadulla Satakunnankadun ja Savilinnankadun liittymän työalue muuttuu 23.8.2021 alkavalla viikolla, ja työmaan länsipuolella voidaan avata jalankulkuväylää. Samalla suojatie Sepänkadun yli siirtyy Suokadun kohdalta Satakunnankadun liittymään. Myös autoliikenteen kaistoja siirretään uuteen sijaintiin työalueen muuttuessa. Sepänkadun pohjoispuolella louhitaan kanaaleja kunnallistekniikkaa varten elo-syyskuun vaihteessa. Sepänkadulle asennettiin osan 2 ensimmäiset kiskot elokuun alussa. Kiskoasennuksia jatketaan vielä syksyn aikana.

Sepänkadun sillalla työt jatkuvat suunnitelmien mukaan. Sillan eteläpuolella on vuorossa sillan anturan valutyöt. Sillan pohjoispuolella puolestaan on käynnissä sillan maatuen laudoitus. Sepänkadun siltatyöt jatkuvat loppukesään 2022 saakka.

Paasikivenkadulla tehdään tällä viikolla asfaltointeja ja ajoratamaalauksia, ja 23.8. alkavalla viiklla autoliikenne siirretään osittain raitiotien valmistumisen mukaisille lopullisille ajoradoille. Raitiotietyömaa siirtyy Paasikivenkadun keskiosalle. Paasikivenkadun pohjoisreunassa Haarlankujan ja Haarlankadun liittymän välinen jalankulku- ja pyöräilyväylä valmistuu syyskuun alkupuolella, jolloin se avataan käyttöön. Onkinimenkadun ja Haarlankujan välinen osuus avattiin käyttöön jo kesäkuussa.

Paasikivenkadulla aloitetaan 23.8.alkavalla viikolla myös tukimuuritöitä Paasikivenkadun eteläpuolella ns. Haarlan mutkassa. Töiden vuoksi bussipysäkki Tikkutehdas 1003 on poistettu käytöstä ja myös kulkuyhteys puuportaiden kautta Rantatielle on poistettu. Suojatie Paasikivenkadun yli Haarlan tehtaan kohdalla on edelleen käytössä ja kulku sinne ohjataan hieman ylempänä Paasikivenkadun eteläreunasta sijaitsevan jalankulku- ja pyöräväylän kautta. Liikennejärjestelyt ovat pitkäaikaisia ja bussipysäkin poistaminen raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukainen. Tikkutehtaan pysäkin poistuessa sitä edeltävä keskustan suunnan bussipysäkki on Santalahti 1007 ja seuraava Onkiniemi 1001.

Paasikiventiellä Santalahden ylikulkusillan kannen valu saatiin tehtyä onnistuneesti tällä viikolla, ja syyskuun alkupuolella aloitetaan sillan valumuotin purku. Muottia puretaan normaalin päivävuoron lisäksi myös öisin hiljaisen liikenteen aikana, ja silloin Paasikiventien autoliikenteelle tulee kaistamuutoksia. Paasikiventien ajorataa kavennetaan töiden ajaksi siten, että työalueen kohdalla on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Purkutöitä suoritetaan suljetulta ajoradalta. Aamulla työmatkaliikenteen alkaessa on käytettävissä normaalisti kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Purkutyöt kestävät arviolta kolmisen viikkoa, ja niistä voi aiheutua melua lähialueelle.

Rantatiellä työt etenevät uusiin vaiheisiin. Rantatien itäpäässä katurakennustyöt ovat valmistumassa ja elokuun lopulla alueella tehdään asfaltointeja. Niiden jälkeen autoliikenne Rantatien itäpäässä siirtyy lopullisella paikallaan sijaitsevalle ajoradalle. Tämän jälkeen Rantatien itäpäässä alkaa ratapohjan teko raitiotietä varten. Jalankulku ja pyöräily ohjataan edelleen osittain Rantatien jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin ja noin puolet matkasta on ohjattu väliaikaiselle reitille, joka sijaitsee Paasikiventien varressa. Rantatien itäisimmällä osuudella jatketaan tukimuuritöitä. Myöhemmin syksyllä asennetaan myös Rantatien ensimmäisiä raitiotiekiskoja.

Rantatien länsipäässä on käynnissä vesihuoltotöitä sekä kaapelireittien rakentaminen. Paasikiventien ali tehdään alitusporauksia putkien viemiseksi tien alta. Länsipäässä autoliikenne kulkee työmaan lomassa eri puolilla katua, ja se on ohjattu työmaan ohi vaihdellen kadun puolelta toiselle. Länsipäässä jalankulku-ja pyöräilyväylä kiertää Santalahden ylikulkusillan työmaan. Suojateiden paikkoja joudutaan Rantatien töiden aikana siirtämään työvaiheiden mukaan, mutta kadun ylityspaikkoja järjestetään kaikissa työvaiheissa. Katurakentamistyöt kestävät syksyyn saakka, ja taloyhtiöihin vaikuttavista työvaiheista tiedotetaan yhtiöitä töiden etenemisen mukaan. Kulku kiinteistöille ja huoltoajo varmistetaan töiden aikana.


Lisätietoja

Raitiotieallianssi:
Lohkopäällikkö
Olli Tuomisto
puhelin 040 8690 874

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Kuvat Pasi Tiitola/Raitiotieallianssi