Siirry sisältöön

Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tarkoitettu tontti Ranta-Tampellasta myydään Kiinteistö Oy M2-Kodit -yhtiölle

Julkaistu 11.8.2021 17.48

Tampereen kaupunki myy Ranta-Tampellassa sijaitsevan tontin 1,4 miljoonan euron kauppahintaan Kiinteistö Oy M2-Kodit -yhtiölle. Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tarkoitettu tontti on pinta-alaltaan 987 neliötä, jossa on asuinrakennusoikeutta 3 500 kerrosneliötä. Kaupasta on laadittu ehdollinen kauppakirja. Asiasta päätti asunto- ja kiinteistölautakunta 11.8. 2021.

Tontti on ollut varattuna ensin Skanska Talonrakennus Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun ja Setlementtiasunnot Oy:lle. Koska ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on antanut hylkäävän päätöksen korkotukilainavarauksesta, on kaupungin ja Setlementtiasunnot Oy:n välinen kauppakirja purettu.

Kaupungin toiveen mukaisesti Skanska Talonrakennus Oy on hankkinut konsortioon uudeksi kumppaniksi kohtuuhintaista asuntotuotantoa toteuttavan Kiinteistö Oy M2-Kodit. Yhtiö on neuvotellut alustavasti hankkeen rahoituksesta ARA:n kanssa. Hanke on tarkoitus toteuttaa valtion pitkällä korkotuella. Jos ARA ei anna hankkeelle myönteistä osapäätöstä 31.12.2021 mennessä, kauppa purkautuu automaattisesti.

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta Ranta-Tampellasta haussa olleiden tonttien hinnoittelussa on käytetty 950 euron kerrosneliömetrihintaa. Valtion tukeman asuntotuotannon (pitkä korkotuki) osalta hinta on 400 euroa per kerrosneliömetri.

Kaupan kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Jos tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, ostajan on maksettava kaupungille käyvän markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus (1 925 000 euroa).


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell