Siirry sisältöön

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella tehdään hakkuita voimalinjan reunavyöhykkeellä

Julkaistu 11.8.2021 11.39

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen läpi kulkevan Fingrid Oy:n voimalinjan reunavyöhykkeeltä kaadetaan puita elokuussa. Työ alkaa maanantaina 16.8.2021 alueen pohjoispuolelta ja jatkuu Saapaslammille saakka. Työn tekevät metsurit, ja se kestää noin viikon verran. Sähkömarkkinalain mukaan voimalinjoille ei saa yltää puita kaatumaan.

Voimalinjahakkuissa kaadetut puut yleensä korjataan, mutta Kintulammilla puut jätetään maastoon, jotta alueelle saadaan lisättyä lahopuuta ja turvattua lahopuujatkumoa. Osasta puista jätetään korkea kanto tekopökkelöiden aikaansaamiseksi. Molemmat toimet lisäävät luonnon monimuotoisuutta, ja lahopuustoa luonnonsuojelualueelle syntyy paljon.

Työmaan läheisille poluille viedään hakkuutyömaasta ilmoittavat kyltit, ja linjalle vievälle polulla on valvoja hakkuiden aikana. Ulkoilureitit siistitään hakkuiden jälkeen kulkukelpoisiksi ja puhtaiksi risuista. Metsään ei metsurityön ansiosta tule ajouria motoa varten.

Voimalinjaa kulkee Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen läpi noin 2,5 kilometrin matkalla. Voimalinjavyöhyke on10 metriä leveä. Voimalinjaan rajoittuu 110 metrin matkalla vanha Vattulan luonnonsuojelualue.

Voimalinjahakkuut tehdään Pirkanmaan Ely-keskuksen hyväksymän hakkuusuunnitelman mukaan. Hakkuut Fingrid Oyj:lle tekee Pohjolan Linjahuolto Oy


Lisätietoja

Pohjolan Linjahuolto Oy
Suunnittelija
Jari Lipponen
puhelin 040 158 7848

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen