Siirry sisältöön

Koulut alkavat Tampereella tiistaina 10.8.

Julkaistu 5.8.2021 14.34

Tampereella aloittaa koulunsa tänä syksynä yhteensä lähes 2200 ensimmäisen luokan oppilasta. Tampereen kaupungin perusopetuksen koulut aloittavat lukukautensa tiistaina 10.8.2021. Opetus alkaa kaikilla luokilla lähiopetuksena omassa koulussa.

Kaksi ekaluokkalaista istuu koulun pihassa
 

Myös esiopetus käynnistyy lähiopetuksena koulujen alkaessa. Esiopetuksessa aloittavia lapsia on Tampereella kaikkiaan noin 2180. Luvut ovat ennakkotietoja ja kuvaavat koko ikäluokkaa Tampereella.

Tampereen kaupungin peruskouluissa (luokat 1–9) koulutyö alkaa yhteensä noin 18.500 oppilaalla. Koulut kertovat koulutyön alkamisesta tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Koronaepidemian leviämistä torjutaan varotoimilla

Opetus järjestetään lähiopetuksena kaikilla luokilla omassa koulussa. Koronaepidemian leviämisen estämiseksi kouluissa noudatetaan viime lukuvuonna käyttöön otettuja varotoimia. Kouluissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, riittävistä turvaväleistä ja maskien käytöstä. Yli 12-vuotiaat oppilaat käyttävät kouluissa maskeja, jotka oppilas saa koulusta. Maskien käyttöä suositellaan myös koulumatkoilla joukkoliikenteessä, takseissa ja saattoliikenteessä.

Välitunteja ja ruokailuja pyritään porrastamaan. Koulujen toiminnassa suositaan pienryhmiä ja liikuntatunnit pyritään pitämään lähialueilla ja ulkotiloissa. Ulkona opiskelemista suositellaan myös muissa aineissa, kun se on mahdollista. Lupa liikkua -tunnit ja kerhotoiminta alkavat normaaliin tapaan.

Tampereen kaupungin päätös opetuksen järjestämisestä lähiopetuksena ja kouluille annetut toimintaohjeet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, THL:n, Työterveyslaitoksen, AVIn sekä alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksiin.

Päättöarvioinnin uudet kriteerit käyttöön elokuussa

Opetushallitus on laatinut kouluille kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2021. Ensimmäisen kerran päättöarvosanat annetaan peruskoulunsa päättäville oppilaille uusien kriteerien mukaisesti keväällä 2022.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9. Uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5, 7, 8 tai 9 saamiseksi. Kriteerit eivät kuitenkaan ole oppimisen tavoitteita, vaan oppilaan osaamisen kuvauksia tiettyjen arvosanojen saamiseksi.

Uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin.

Kun koulut alkavat, liikenteessä on tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta. Tampereen kaupungin alueella on käynnissä useita isoja liikenteeseen vaikuttavia rakennustyömaita. Liikenteeseen tulee muutoksia myös, kun säännöllinen ratikkaliikenne alkaa Tampereella maanantaina 9.8.2021.


Lisätietoja

Opetusjohtaja
Petri Peltonen
puhelin 050 525 8561
sähköposti [email protected]

Koulupolut: Tesoma, Lielahti, Kaarila, Wivi Lönn, Fista, Juhannuskylä (Tammela)Opetusjohtaja
Ville Raatikainen
puhelin 040 576 8949
sähköposti [email protected]

Koulupolut: Ehta, Ahvenisjärvi, Kaukajärvi, Takahuhti, SampoEsiopetus
Palvelupäällikkö
Pia Mikkola
puhelin 050 468 2922
sähköposti [email protected]

Päättöarvioinnin muutokset:
Opetusjohtaja
Ulla Ojalammi
puhelin 050 428 3044
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Laura Happo