Siirry sisältöön

Tampere avasi päästöennusteensa – uusi palvelu visualisoi kaupungin päästöskenaariot

Julkaistu 30.6.2021 9.23

Tampereen päästöskenaariot on uusi palvelu, jonka avulla voi tarkastella Tampereen kasvihuonekaasupäästöennusteita. Palvelussa voi valita eri toimenpiteiden yhdistelmiä ja muodostaa niistä skenaarioita. Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ihmisiä Tammerkosken alajuoksulla kesäpäivänä
 

Tampereen päästöskenaariot on uusi palvelu, jonka avulla voi tarkastella Tampereen kasvihuonekaasupäästöennusteita ja luoda omia skenaarioita. Se on kehitetty kaupungin päätöksenteon tueksi. Erilaisia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä on paljon, joten niiden vaikutusten arviointi on tärkeää.

Kaupungin päästöennustemalli on aiemmin tehty Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja se on ollut vain asiantuntijoiden käytössä. Uusi palvelu tekee päästöennusteista läpinäkyviä ja mahdollistaa ennusteiden visuaalisemman tarkastelun ja nopeamman muokkauksen.

– On tärkeä ymmärtää, kuinka paljon eri toimenpiteillä voidaan vähentää kokonaispäästöjä, jotta saavutamme ilmastotavoitteet. Skenaarioiden avulla voimme arvioida erilaisten toimien vaikutusta päästöihin – mitä tapahtuu, jos panostamme enemmän tähän toimenpiteeseen ja vähemmän toiseen? sanoo Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kehityspäällikkö Laura Inha.

Palvelu on kaikille avoin, joten se on kaikkien päästöistä kiinnostuneiden käytettävissä.

– Tarvitsemme lisää päästövähennyksiä, jotta pääsemme hiilineutraaliustavoitteeseen. Tähän mennessä suunnitellut toimenpiteet eivät vielä riitä, vaikka ne kaikki toteutettaisiin. Jatkossa aiomme arvioida uusien toimenpiteiden vaikutusta tavoitteeseen tällä palvelulla, sanoo ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen.

Palvelua kehitetään avoimella lähdekoodilla

Palvelun on kehittänyt Kausal Oy yhdessä Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Palvelu on osa Tampereen ilmastovahtia.

Palvelu on tehty avoimella lähdekoodilla, joka mahdollistaa palvelun kehittämisen monien eri tahojen kanssa. Kausal Oy aikoo tuoda Päästöskenaariot-palvelun piiriin useita kaupunkeja, jolloin päästövähennysarvioihin saadaan vertailukohtaa myös muualta ja kaupungit voivat oppia toisiltaan.

– Perinteisesti kaupunkien päästövähennysarviot perustuvat kertaluontoisiin selvityksiin, joiden laskentaperusteet jäävät usein epäselviksi ja jotka vanhenevat nopeasti. Tampere on kehittänyt päästölaskentaansa hyvin kunnianhimoisesti ja haluaa avata päätöksenteon taustalla olevat perustelut julkisiksi, kertoo Kausal Oy:n toimitusjohtaja Sonja-Maria Ignatius.

Palvelua voi hyödyntää päästövähennystoimenpiteiden määrittelyssä. Palvelua tullaan kehittämään siitä saatavan palautteen avulla.

Tarkastele päästöjä ja luo skenaarioita

Tampereen päästöskenaariot -palvelu on jaettu kahteen osaan: päästöt ja toimet.

Päästöt-osiossa voit visuaalisesti tarkastella, mistä Tampereen kaupungin alueen päästöt syntyvät ja kuinka niiden ennustetaan muuttuvan vuoteen 2030 mennessä. Valittavana on peruskehitys-skenaario, Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukainen skenaario ja skenaario, jota voit itse muokata. Voit halutessasi vaihtaa tarkasteltavaa aikaväliä.

Toimet-osiosta voit tarkastella erilaisia päästöihin vaikuttavia toimia. Voit luoda omia skenaarioita valitsemalla toteutetaanko eri toimet vai ei. Valintasi vaikuttavat myös Päästöt-osion visualisointeihin ja lukuihin.

Päästöennusteet perustuvat toteutuneisiin päästöihin sekä tietyille lähtöarvoille, kuten erilaisiin päästökertoimiin.


Lisätietoja

Kehityspäällikkö
Laura Inha
puhelin 040 801 6035
sähköposti [email protected]

Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253
sähköposti [email protected]


Teksti Miika Peltola

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere