Siirry sisältöön

Vehmaisten liikekeskukseen asuntoja tuova asemakaavaehdotus nähtäville

Julkaistu 29.6.2021 18.45

Vehmaisissa osoitteessa Kangasalantie 120 sijaitsevan liikekeskuksen alueen käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa siten, että asemakaavamuutos sallisi liikehuoneiston lisäksi uusia asuntoja. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.6.2021 asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville 5.8. alkaen. Lautakunta äänesti ehdotuksen palauttamisesta, mutta asian käsittely jatkui äänin 8 – 5.

Lautakunta edellyttää yksimielisessä ponnessaan, että hulevesijärjestelmää kehitetään Vehmaisten-Kaukajärven alueella siten, että Kaukajärven kuormitus vähenee, kaavan toteuttamisen yhteydessä parannetaan Kaukaniemenkadun liikenneturvallisuutta ja pysäköintijärjestelyt ja -määrä tarkennetaan vastaamaan liiketilan ja -toiminnan tarpeita huomioiden liikekeskuksen tontti sekä Kaukaniemenkadun eteläpuoleinen alue liikekeskuksen kohdalla. Pysäköinnin lisääminen ei saa vähentää viheralueeksi tai virkistyskäyttöön suunniteltujen alueiden määrää.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kerrostalon rakentaminen Vehmaisten kaupunginosaan, Kangasalantien viereen. Kerrostalon alakertaan on sijoitettu tilaa päivittäistavarakaupalle ja pienemmille liikkeille yhteensä vähintään 800 neliömetriä. Koko tontin rakennusoikeus on 7500 kerrosalaneliömetriä ja se mahdollistaa liiketilojen lisäksi noin 130 uutta asuntoa. Kaukaniemenkadun reunaan on suunniteltu uusi jalkakäytävä.

Asemakaavaa on kehitetty kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Liiketiloja on lisätty 100 neliömetriä, ja tilojen käytöstä on laadittu alustava suunnitelma. Lisäksi liiketilojen paikka on merkitty kaavakartalle.

Rakennusta on porrastettu uudelleen niin, että se madaltuu eteläpäädyssä kolmeen kerrokseen. Asumiseen liittyvä pysäköinti sijoitetaan maanalaiseen laitokseen ja sen päälle. Julkisivuja ja kaupunkikuvaa koskevia määräyksiä on lisätty ja viitesuunnitelmaa kehitetty paremmin paikkaan sopivaksi.

Pihalle on merkitty hulevesien käsittelyallas. Kaukaniemenkadun varteen suunniteltu jalkakäytävä on esitetty katupiirroksessa, sekä esimerkiksi rakennusoikeutta koskevia yleismääräyksiä on tarkennettu.

Viitesuunnitelmaa on muokattu siten, että rakennuksen länsipuolelle muodostettiin suojattua ulkotilaa muodostava arkadi, rakennuksen porrastettuun eteläpäätyyn lisättiin kattoterassit ja julkisivuihin on lisätty rakennusmassaa jakavia värejä ja materiaaleja. Sisäpihan ilmettä on myös muokattu parvekemateriaalien vaihtelulla, ja sisääntulon yhteyteen on lisätty yhteisöllisyyden mahdollistavia oleskelualueita. Kaavaan myös lisättiin alimman kerroksen kerroskorkeutta ja liiketilan rakentamisen varmistamista koskevat määräykset.

Kaavahanketta esitellään myös verkkosivuilla olevalla videolla (9.8. alkaen). Kaavaehdotus on kesäajan vuoksi nähtävillä 5.8. - 6.9.2021.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija (paikalla 3.8. alkaen)
Milla Hilli-Lukkarinen


Teksti Anna-Leea Hyry