Siirry sisältöön

Ohjeet mainoslaitteista päivitettiin - tavoitteena laadukas ja esteetön katuympäristö

Julkaistu 24.6.2021 8.29

Tampereen kaupunki on päivittänyt rakennusten julkisivujen ja katutilan mainoksia koskevat ohjeet. Mainosten on oltava rakennukseen ja ympäristöön sopivia. Ohjeen tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön laatua keskustassa ja aluekeskuksissa ja turvata kaikille esteetön liikkuminen kaduilla. Hämeenkadun jalkakäytävillä ei sallita edelleenkään mainostelineitä. Uuden ohjeen mukaan niitä ei saa olla sisäänkäyntisyvennyksissäkään.

Kesäinen näkymä Kuninkaankadun kävelykadulta
 

Ohjeessa on myös selkeytetty lupamenettelyä. Pienimuotoisempiin mainoslaitteisiin ei lupaa edelleenkään rakennusvalvonnalta tarvita, kunhan noudattaa ohjetta. Esimerkiksi mainostelineille eli A-pukeille ei tarvita lupaa. Liiketilan kohdalle jalkakäytävälle saa sijoittaa yhden mainostelineen, paitsi Hämeenkadulla. Ajoradalle sitä ei saa sijoittaa. Telineen mainosalueen koko saa olla enintään 0,5 m2 ja korkeus 1,2 m. Telineen on oltava tukeva ja pysyttävä paikoillaan kovalla tuulellakin. Telineestä ei saa aiheutua haittaa kadun käyttäjille.

Hämeenkatu poikkeus jo pitkään - mainostelineitä ei sallita

Hämeenkatu on ollut mainostelineiden käyttämisessä poikkeus jo vuodesta 2013 lähtien, sillä mainostelineet eivät ole Tampereen pääkadulla sallittuja. Uudessa ohjeessa mainostelineet ovat kiellettyjä myös Hämeenkadun liikkeiden sisäänkäyntisyvennyksissä. Mainostelineiden käyttö on myös kielletty 10 metrin etäisyydellä Hämeenkadusta. Tuomiokirkonkadun kävelykadulla mainostelineet on taas sijoitettava lähelle rakennuksen julkisivua.

Tarkista ohjeesta luvan tarve

Kannattaa tarkistaa ohjeesta, tarvitaanko mainoslaitteelle lupaa, sillä tietyin ehdoin suunnitellut ja toteutetut ikkunateippaukset, kyltit ym. eivät lupaa tarvitse. Myös yrityksen sijainti määrittelee sen, millaiset mainoslaitteet ovat sallittuja. Valomainoslaatikot ovat sallittuja vain teollisuusalueella.

Rakennuksille, joissa on useita liiketiloja, tulisi laatua mainonnan yleissuunnitelma. Siinä määritellään mainosten paikat, koko, värit ja tyyli. Mainoslaitteet voidaan tällöin sijoittaa kiinteistön omistajan luvalla eikä toimenpidelupaa rakennusvalvonnasta tarvita.


Lisätietoja

Kaupunkikuva-arkkitehti
Saana Karala
puhelin 041 730 2636


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen