Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden maksamien osinkojen määrä vuodelta 2020 on merkittävä koronasta huolimatta

Julkaistu 23.6.2021 14.41

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta on koottu vuosiraportti, jossa esitetään yhtiön perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2020. Tiedot perustuvat valtaosin yhtiöiden tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Raportin keskeinen havainto on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen määrä oli edelleen merkittävä koronavuoden poikkeusoloista huolimatta. Suurin vuoden 2020 osingonmaksaja oli Tampereen Sähkölaitos Oy 20,0 miljoonan euron osingolla.

Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi runsaat seitsemän prosenttia 885,3 miljoonaan euroon, mutta nettotulos laski yli 15 prosenttia 50,2 miljoonaan euroon.

Osinkotuloilla on selkeä merkitys kaupungin taloudelle, vaikka pitkään jatkunut tytäryhteisöjen osinkotulojen kasvu kääntyi laskuun. Saatu 24,26 miljoonan euron tulo vastaa noin 0,5 veroprosenttiyksikköä. Osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta osinkosumman arvioidaan pysyvän jatkossakin 25–30 miljoonan euron tuntumassa. Asetetulla osinkotavoitteella vahvistetaan myös Tampereen kaupungin omistajapoliittista linjausta.

Viime vuosi oli kaupungin tytäryhteisöille hyvin kaksijakoinen: osa yhtiöistä kasvatti liikevaihtoaan mm. kaupungin kovan rakentamistahdin ansiosta, mutta osa menetti myyntiään ja tulostaan koronan ja koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten takia. Erityisesti matkailu-, tapahtuma- ja pysäköintiliiketoiminnan yritykset olivat kovilla.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2020 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on otettu tiedot tytäryhtiöiden ympäristöinvestoinneista. Tyttärien ympäristöinvestoinnit olivat viime vuonna kaikkiaan 142,4 miljoonaa euroa. Suurimpia ympäristöön investoivia olivat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.

Raportissa kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen ryhmään.

Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, vaikka niilläkin tavoitteena on kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin.

Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Konsernijaosto hyväksyi raportin 22.6.2021.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell