Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki edistää sote-alan houkuttelevuutta ja rekrytointeja

Julkaistu 17.6.2021 12.10

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut etsii ratkaisuja sote-alan osaajapulaan. Työnhakijoille luodaan matalan kynnyksen tutustumismahdollisuuksia alaan ja yrityksiä kannustetaan erilaisten rekrytointitapojen hyödyntämiseen. Hoivayrityksiltä toivotaan aktiivisuutta palkata myös osatyökykyisiä henkilöitä ja tarjota työkokeilupaikkoja.

 

Sosiaali- ja terveysala kärsii osaajapulasta, ja tulevaisuudessa osaajia tarvitaan entistäkin enemmän. Tähän syynä ovat muun muassa hoiva-alan ammattilaisten eläköityminen sekä väestön ikärakenteen muutos. Henkilöstötarvetta lisää myös lokakuussa 2020 voimaan tullut laki henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksasen mukaan alan osaajapula on mittaluokaltaan niin suuri, ettei mikään toimija voi sitä yksin ratkaista, vaan yhteistyöhön tarvitaan kaikki alueen toimijat, joilla on osaamista haasteen ratkaisemiseen.

– Me työllisyystoimijoina teemme osamme tarjoamalla työnhakijoille matalan kynnyksen polkuja kouluttautua ja työllistyä alalle. Työantajille tarjoamme mahdollisuuden saada räätälöidyin keinoin osaavaa työvoimaa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun myötä asiakkainamme on tällä hetkellä noin puolet Pirkanmaan työnhakijoista. Heille on tärkeää välittää tietoa alan mahdollisuuksista, Oksanen kertoo.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima Osaamo-hanke etsii ratkaisuja sote-alan rekrytointi- ja osaamistarpeisiin. Hanke huolehtii myös, että työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöstöllä on kattavasti ajantasaista tietoa sote-alan työllisyystilanteesta. Aktiivisen tiedonvälityksen yhtenä keinona ovat henkilöstöstä valitut sote-agentit, jotka perehtyvät alan mahdollisuuksiin ja vievät tietoa eteenpäin kollegoille sekä työnhakijoille.

Työnhakijat tarvitsevat matalan kynnyksen tapoja tutustua alaan

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa on alettu etsiä ratkaisuja sote-alan osaajapulaan ja rekrytointihaasteisiin yhteistyössä alan yritysten, oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Toimenpiteet on suunnattu erityisesti hoito- ja hoivatyöhön. Uusilla toimilla madalletaan työnhakijoiden kynnystä tutustua sote-alaan. Työnhakijoita innostetaan alalle muun muassa erilaisten valmennuksien, infotilaisuuksien ja teemaviikkojen avulla.

Osaamo-hankkeen luomissa Kurkista, Kokeile, Kouluttaudu -infoissa hoiva-alan yritykset kertovat arjen työstä ja Tredun ura- ja opinto-ohjaaja koulutusmahdollisuuksista.

– Infopäiviin osallistuvat työnhakijat saavat halutessaan myös henkilökohtaista neuvontaa ja Tredun uraohjaajan avuksi etsimään sopivia polkuja alalle, kertoo Osaamo-hankkeen projektipäällikkö Suvi Liljeqvist.

Työkokeilu on yksi hyvä tapa työnhakijalle selvittää, millaista hoiva-alan työ käytännössä on. Uudessa Työkokeilusta työhön, hoiva-ala -valmennuksessa työkokeilijat tutustuvat vanhus- ja vammaispuolen hoivayrityksissä työskentelyyn.

– Näissä valmennuksissa työkokeilija ei jää yksin. Hän saa sekä ryhmä- että yksilövalmennusta, uraohjausta ja vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Työnantajalle työkokeilijan ottaminen on helpompaa, kun hän tietää valmentajan olevan apuna, kertoo yrityskoordinaattori Ulla Lukkari.

Tutustu uudelleen sote-alan mahdollisuuksiin -valmennuksessa tulevaisuuttaan pääsevät suunnittelemaan puolestaan osaajat, joilla on jo taustallaan sosiaali- ja terveysalan opintoja, mutta kaipaavat apua työllistymiseen. Osallistujat pääsevät tekemään valmentajan kanssa henkilökohtaisen jatkosuunnitelman ja saavat apua uusien työmahdollisuuksien hakemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä urapohdintoihin.

Rekrytoinnissa kannattaa kokeilla kaikki keinot

Yrityskoordinaattori Ulla Lukkarin mukaan onnistuneet rekrytoinnit vaativat sote-alan yrityksiltä esilläoloa ja pidempikestoisten rekrytointitapojen hyödyntämistä.

– Yritykset voisivat tarjota enemmän työkokeilu- ja työhöntutustumismahdollisuuksia, osa-aikaisia paikkoja sekä töitä osatyökykyisille henkilöille. Haluamme myös auttaa yrityksiä hyödyntämään aktiivisemmin rekrytoinnin taloudellisia tukia, kuten palkkatukea sekä Tampereen kaupungin maksamaa rekrytointilisää ja -palkkiota, Ulla Lukkari kertoo

Yrityksille työkokeilu on yksi, joskin hieman hitaampi väylä saada työntekijöitä.

– Työkokeilun kautta moni hoivayritys on voinut rekrytoida erittäin sitoutuneita työntekijöitä, sillä työkokeilijat ovat ikään kuin kasvaneet talon tavoille kokeilujakson aikana, Lukkari jatkaa.

Tiistaina 22.6. työllisyys- ja kasvupalvelujen Kohtaamisia.live-lähetyksessä kuullaan rekrytoinneissa onnistuneen Mesimarjasi Oy:n tarina. Kotihoito- ja hoivakotipalveluja tarjoava Mesimarjasi on osoittanut vetovoimansa työnhakijoiden keskuudessa hoiva-alalla. Tämän esimerkkitarinan kautta yrittäjät saavat vinkkejä rekrytointiin sekä tietoa siitä, kuinka julkiset työvoimapalvelut voivat olla avuksi uuden työntekijän palkkaamisessa.

Etätapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumaa voi seurata Youtubessa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut -kanavalla.


Lisätietoja

Henkilöasiakaspalveluiden johtaja
Sari Oksanen
puhelin 050 501 2374
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Suvi Liljeqvist
puhelin 041 730 8189
sähköposti [email protected]

Yrityskoordinaattori
Ulla Lukkari
puhelin +358417300515
sähköposti [email protected]

Palvelupäällikkö
Elina Wallin
puhelin 041 730 2919
sähköposti [email protected]


Teksti Emilia Aakko ja Merja Häikiö

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere