Siirry sisältöön

Vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet suunnitellaan siirrettävän maakunnalliseen keskukseen

Julkaistu 17.6.2021 18.36

Pirkanmaalla suunnitellaan vammaispalvelulain mukaisten apuvälinepalvelujen siirtämistä maakunnallisen apuvälinekeskukseen. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.6.2021, että Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue osallistuu maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentumisen selvitystyöhön.

Suunnitelman mukaan 1.1.2022 alkaen maakunnalliseen keskukseen siirtyisivät vammaispalvelulain mukaiset asuntoon kuuluvat apuvälineet ja laitteet, esimerkiksi nostolaitteet, hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät, sekä auton apuvälineet, esimerkiksi erilaiset hallintalaitteet ja istuinratkaisut. Myös vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt hoidettaisiin jatkossa maakunnallisen keskuksen kautta.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden siirryttyä kunnista apuvälinekeskukseen asiakas saisi tarvitsemansa apuvälineet, niiden huollon sekä asunnon muutostyöt samasta paikasta yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on myös yhtenäistää apuvälineiden toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta.

Kunnissa tehtävä päällekkäinen työ vähenisi, kun keskus kilpailuttaisi, hankkisi ja huoltaisi apuvälineet. Samoin kustannusten seuranta ja välineiden kierrätys helpottuisi ja apuvälineisiin liittyvää tietotaitoa pystyttäisiin keskittämään ja vahvistamaan keskuksessa.

Vammaispalvelujen apuvälineiden siirtoa apuvälineyksikköön valmistelee projektiryhmä, jossa on mukana apuvälineitä käyttävien asiakkaiden edustaja. Apuvälinekeskuksella on myös asiakasfoorumi, jonka kautta asiakkaat voivat osallistua keskuksen toiminnan kehittämiseen.

Apuvälineiden ja asunnon muutostöiden siirtoa on käsitelty Tampereen vammaisneuvostossa 18.5.2021. Syksyllä järjestetään kaikkien Pirkanmaan kuntien vammaisneuvostoille yhteinen kuulemistilaisuus ennen lautakuntien lopullisia päätöksiä. Päätökset toiminnan siirtämisen käytännöistä, kustannuksista ja yhteisistä kuntien lautakunnissa syys-lokakuussa 2021.

Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden toiminnan yhdistyessä vuoden 2019 alusta. Apuvälinekeskuksen toiminta on laajentunut vaiheittain.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala