Siirry sisältöön

Näsijärven rantareittiä jatkavan Vaitinaron puistoraitin suunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 15.6.2021 21.19

Lielahteen Vaitinaroon on suunniteltu uusi puistoraitti jatkamaan Näsijärven eteläreunan rantareittiä länttä kohti. Reittiosuus ulottuu uittotunnelilta Hiedanrantaan. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi puistoraitin yleissuunnitelman 15.6.2021.

Puistoraitti on tilan puutteen vuoksi rakennettava haastavaan paikkaan, Paasikiventien ja Näsijärven väliseen jyrkkään luiskaan. Raitin alle sijoitetaan hulevesiviemäri.

Näsijärven rantaviivaa tuetaan osittain korkealla tukimuurilla. Tukimuurin taakse asennetaan myöhemmin maakaasuputki ja rakennetaan sitä palveleva huoltotie. Vesakkoa ja nuoria koivuja joudutaan poistamaan hulevesiviemärin ja raitin tieltä.

Puistoraitti valaistaan ja sen varrelle asennetaan muutamia penkkejä. Raitin varrelta pyritään löytämään puiden istutuspaikkoja väljempiin kohtiin. Lisäksi tutkitaan, voisiko tukimuuriin kasvattaa köynnöskasveja ja istuttaa niittykasveja käytävän reunaan.

Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa hulevesiviemäri ja Hiedanrannan alueen rakentamista palveleva työmaatie, joka myöhemmin viimeistellään puistoraitiksi. Tukimuuri rakennetaan toisessa vaiheessa.

Raitin leveys vaihtelee neljästä metristä kolmeen metriin ja se on talvikunnossapidettävä. Raitti päällystetään kivituhkapinnalla.

Suunnitelmaehdotus oli nähtävänä ja kommentoitavana verkossa huhti-toukokuussa. Siitä ei tullut palautetta, joten suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.


Lisätietoja

Puheenjohtajan
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288


Teksti Anna-Leea Hyry