Siirry sisältöön

Valtuusto hyväksyi muutokset lisätalousarvioon: Tampere panostaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin jo tänä vuonna

Julkaistu 14.6.2021 18.16

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi toimikautensa viimeisessä kokouksessa 14.6.2021 lisätalousarvion, jonka myötä Tampereen kaupunki panostaa merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon parantamiseen sekä hoitojonojen purkamiseen.

Valtuuston päätös tarkoittaa 28 uuden työntekijän palkkaamista kaupungin palveluihin ja kahdeksan työntekijän lisäystä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamiin lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluihin. Kiireellisen hoidon tarpeen kasvun vuoksi nuorisopsykiatrialle ehdotetaan kuusipaikkaisen akuuttiosaston perustamista.

Kaupungin palveluissa henkilöstöä lisätään perheneuvolaan, nuorisovastaanotolle, kouluterveydenhuoltoon, opiskeluterveydenhuoltoon, ylä- ja alakouluihin, toisella asteelle sekä opiskelijahuoltoon. Lisäksi oikea-aikaisen hoidon varmistamiseksi otetaan käyttöön uusi palveluseteli nuorten psykoterapiaan sekä laajennetaan palvelusetelin käyttöä perheneuvolassa.

Päätökseen liittyy valtuuston yksimielinen ponsi, joka velvoittaa ottamaan käyttöön uusia, näyttöön perustuvia menetelmiä oppilas- ja opiskelijahuollossa. Kaupunginhallitus esitti lisäresursseja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon tälle vuodelle 0,8 miljoonaa euroa ja 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto päätti myös muista talousarviomuutoksista

Valtuustolle esiteltiin myös toiminnan ja talouden katsaus, kaupungin tammi–huhtikuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 18,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 4,4 miljoonaa euroa ennakoitua heikompi.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys on budjetoitua suurempi, sillä lautakunnan talousarvion ennustetaan ylittyvän 20,4 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät ylitykset aiheutuvat lastensuojelun ja vammaispalvelujen ostoista.

Talousarvio on näillä näkymin ylittymässä myös muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan osalta vuosisuunnitelma on ylittymässä 3,9 miljoonalla eurolla, joukkoliikennelautakunnan 3,7 miljoonalla eurolla sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 3,2 miljoonalla eurolla.Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]