Siirry sisältöön

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen asemakaavaluonnos nähtävillä – valmisteluvaihetta esitellään etäyleisötilaisuudessa 22.6.2021

Julkaistu 10.6.2021 8.30

Pääosin Kalevanrinteessä sijaitsevan Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 10.6.–5.8.2021. Alueelle on tulossa uuteen kaupunkiaukioon kytkeytyvä kauppakeskuslaajennus, asuntoja sekä pysäköintitiloja. Suunnittelualue rajautuu raitiotien Hakametsän vaihtopysäkkiin. Valmisteluaineiston pääkohtia esitellään verkon kautta järjestettävässä etäyleisötilaisuudessa tiistaina 22.6.2021 kello 16.30–18.00.

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen asemakaava mahdollistaa uuden kaupunkiaukion ja muodostaa päätteen Sammonkadulle (Kuva: LMA arkkitehdit, VSU maisema-arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy).

Alueen maankäytöstä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, ja työtä jatkettiin yleissuunnitelman laatimisella Sarana-voittajaehdotuksen pohjalta. Asemakaavan suunnittelualue sisältää Kalevan Prisman, yksikerroksisia liikerakennuksia sekä laajoja pysäköintialueita. Noin 15,6 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta.

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskus tulee toimimaan monipuolisena liike-, palvelu- ja liikuntatilojen sekä monimuotoisen kaupunkiasumisen keskittymänä. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa paikalliskeskuksen ydinalueen korttelin laadukas toteuttaminen, joka tukeutuu Hakametsän vaihtopysäkkialueeseen.

Asemakaavaluonnos ohjaa kaupunkikuvallisesti koko korttelin uudisrakentamista tiilirakentamiseen. Asemakaavamerkinnät mahdollistavat laajojen kattopiha- ja viherkattoalueiden toteuttamisen korttelialueilla.

Kaupunkiaukion äärelle kauppakeskuslaajennus ja asumista

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu rakennusoikeutta vähittäiskaupan suuryksikön, asuinrakennusten ja autopaikkojen korttelialueille yhteensä noin 120 000 kerrosneliömetriä. Hakametsän vaihtopysäkkialueen tuntumaan Rieväkadun varrelle on osoitettu uusi kaupunkiaukio, jonka kautta tulee pääsisäänkäynti korttelin uusiin kauppakeskustyyppisiin liiketiloihin.

Asemakaavaluonnoksessa nykyisen Prisman rakennuksen tontti ja uudet kauppakeskustilat on yhdistetty yhdeksi tontiksi. Se on osoitettu korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 62 000 kerrosneliömetriä ja sallitut kerrosluvut vaihtelevat yhdestä kolmeen.

Uuteen kauppakeskusosaan kytkeytyville asuinkorttelialueille on osoitettu kerrosalaa yhteensä 28 950 kerrosneliömetriä, josta tulee toteuttaa Rieväkadun katutasolle liiketiloja 600 kerrosneliömetriä. Asuinkorttelin alle on osoitettu noin 200 auton pysäköintihalli.

Uusia asukkaita alueelle on tulossa arviolta 650. Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdesta viiteentoista, kerrosluvut laskevat mentäessä kohti etelää ja Kalevanharjun arvokasta harjumaisemaa.

Uuden kaupunkiaukion koillislaidalla, erillisellä asumisen ja liiketilojen korttelialueella, sijaitsee korttelin korkein maamerkkirakennus, jonka suurin sallittu kerrosluku on viisitoista. Rakennuksen aukiotasolle on osoitettu tilavaraus pienelle päivittäistavarakaupalle, joka toimisi vaihtopysäkkialueella pikamyymälänä.

Uusia liikennejärjestelyjä

Luonnoksessa on osoitettu Sammonkadulle uusi ajoneuvoliikenteen liittymä, joka johtaa koko korttelin läpi pohjois–etelä -suunnassa kulkevaan maanalaiseen ajoyhteyteen. Tontin koilliskulmaan on osoitettu Hervannan valtaväylältä uusi huoltoajoliittymä, joka johtaa koko tontin kaupallisia tiloja palvelevalle huoltoalueelle. Korttelin lounaiskulmassa, Rieväkadun varrella, on autopaikkojen korttelialue. Tontille on mahdollista rakentaa enintään kolmikerroksinen pysäköintitalo, ja sille on osoitettu kerrosalaa yhteensä 28 200 kerrosneliömetriä.

Paikalliskeskuksen saavutettavuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn reitistön kehittämistä on tarkasteltu omassa selvityksessä ja yleissuunnitelmassa. Asemakaava mahdollistaa kaksi uutta Hervannan valtaväylän ylittävää jalankulun ja kevyen liikenteen siltaa, toinen korttelin pohjoispäässä ja toinen eteläpäässä. Sijainniltaan ohjeellisesti osoitetuilla siltayhteyksillä paikalliskeskuksen ydinalue kytketään lähiympäristöön ja saavutettavuus paranee.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu yhteensä lähes 2000 autopaikkaa maanalaisiin pysäköintihalleihin, kolmikerroksiseen pysäköintitaloon sekä maantasopysäköintialueille. Polkupyöräpaikkoja on osoitettu korttelialueille yhteensä noin 1150.

Asemakaavasta kehitetään luonnosvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen asemakaavaehdotus, joka voisi tulla yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn loppuvuodesta 2021.

Kaupunkimallikuva Kaleva-Hakametsän -paikalliskeskuksen ydinalueesta (Kuva: Tampereen kaupunki).

Lisätietoja: Nähtävillä oleva aineisto ja 26.6. etäyleisötilaisuus


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell, Anna-Leea Hyry