Siirry sisältöön

Asiakaspalautetta kerätään uusilla tavoilla neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Julkaistu 4.6.2021 14.18

Tampereen kaupungin neuvolat ja opiskeluterveydenhuolto ottavat käyttöön uusia palautekanavia ja yhtenäistävät käytäntöjään asiakaspalautteen keräämiseksi. Uudistuksen etuna on, että palautetietoa saadaan säännöllisesti ja palvelut voivat reagoida siihen nopeammin. Uusimuotoinen palautekanava on ollut käytössä kouluterveydenhuollossa jo keväästä 2020.

Terveydenhoitaja kiinnittää laastario lapsen olkavarteen
 

Tähän saakka neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat kukin keränneet palautetta asiakkailtaan eri tavoin ja eri vaiheissa asiakkuutta. Jatkossa palautetta pyydetään asiakkailta sähköisellä lomakkeella. Asiakkaan näkökulmasta sähköisen palautelomakkeen käyttö helpottaa palautteen antamista. Palvelut myös keräävät jatkossa asiakaspalautetta aikaisempaa suunnitelmallisemmin: asiakkaalta pyydetään palaute, kun asiakkuus päättyy kyseisessä palvelussa.

Palautetietoa kertyy näin palveluihin tasaisemmin, ja esimerkiksi havaittuihin epäkohtiin voidaan puuttua aikaisemmin. Palautetta toivotaan nimenomaan koko palveluajan kokemuksista, ei vain yksittäisestä käynnistä.

Palautekyselyn avautumisesta tiedotetaan asiakkaille eri kanavien kautta palvelun mukaan. Asiakkaille ajankohtaisesta asiakaskyselystä kerrotaan esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kautta tai oppilaitoksissa Wilma-järjestelmän välityksellä. Neuvoloissa palautekysely on avoinna jatkuvasti.

Palautetta pyydetään palvelujakson päättyessä

Äitiysneuvolassa asiakaspalautetta pyydetään jatkossa kerralla koko raskauden ajalta jälkitarkastukseen saakka siinä vaiheessa, kun asiakkuus äitiysneuvolassa päättyy. Lastenneuvolassa palautetta kerätään kahdesti: erikseen vauvavuodesta (1-vuotiaat) ja leikki-iästä (6-vuotiaat).

Palautekyselyt otetaan neuvoloissa käyttöön kesäkuun aikana. Osassa neuvoloita on lisäksi aulatiloissa sijaitseva palauteautomaatti nopean palautteen antamista varten.

Kouluterveydenhuollossa asiakaspalautekysely tehdään 6. ja 9. vuosiluokan keväällä ala- ja yläkoulunsa päättäville oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Opiskeluterveydenhuollossa opiskelija vastaa palautekyselyyn, kun hän päättää toisen asteen opintonsa. Opiskelijat voivat jatkossakin antaa palautetta palveluista myös opiskeluterveydenhuollon verkkosivuilla.

Kouluterveydenhuolto on saanut uudistuksesta hyviä kokemuksia

Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa palautteet kerätään nyt keväisin niin, että niiden tulokset voidaan analysoida kesällä. Kyselytuloksia hyödynnetään toiminnassa heti seuraavan lukuvuoden aikana.

Kouluterveydenhuollossa uutta palautemallia kokeiltiin ensimmäisen kerran keväällä 2020. Siellä sähköinen palautekysely on otettu hyvin vastaan ja siihen on saatu runsaasti vastauksia. Kysely on myös tuottanut jo paljon arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseksi.

Aikaisemmin palautteenkeruun tavat ovat vaihdelleet eri palveluissa. Esimerkiksi neuvoloiden palveluista on voinut antaa palautetta kaupungin omassa 4-vuotiaiden hyvinvointikyselyssä, kaupungin yleisissä asiakaspalautekyselyissä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämissä valtakunnallisissa palautekyselyissä.

Nämä palautekanavat ovat edelleen käytössä uuden toimintatavan rinnalla. Kaikista palveluista on edelleen mahdollista antaa palautetta myös kaupungin verkkosivujen yleisellä palautelomakkeella.


Lisätietoja

Ylilääkäri
Tuire Sannisto
puhelin 050 468 9166
sähköposti [email protected]

Hoitotyön päällikkö
Leena Vekara
puhelin 050 531 7201
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen