Siirry sisältöön

Amurin täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan kolme luonnosta nähtävillä

Julkaistu 3.6.2021 11.31

Amurin alueen täydennysrakentamista osana Tampereen keskustaa on suunniteltu alustavasti laajemmassa yleissuunnitelmassa. Nyt ensimmäinen asemakaavan muutos on edennyt, ja kolme erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä. Osoitteessa Kortelahdenkatu 14–16 sijaitsevaa korttelia koskeva asemakaavan muutoksen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto luonnosvaihtoehtoineen ovat nähtävillä 24.6.2021 saakka.

Amurin täydennyskortteli kartalla
 

Asemakaavahanketta esitellään kaupungin verkkosivuilla olevassa videossa, ja kaavoittajalle voi esittää kysymyksiä verkossa olevalla lomakkeella torstaihin 17.6.2021 mennessä. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Asunto-osakeyhtiöiden ja rakennusyhtiön aloitteesta tehtävällä asemakaavan muutoksella tavoitellaan tonttien täydennysrakentamista. Asemakaavoituksen tavoitteena on täydennysrakentaminen niin, että alueen kaupunkikuva paranee ja viihtyisyys lisääntyy.

Alueella on hyvät palvelut. Lähin kauppa ja päiväkoti ovat naapurikortteleissa ja alle 500 metrin päässä on kaksi peruskoulua. Lähimmille bussipysäkeille on matkaa 200 metriä ja raitiovaunupysäkille 300 metriä.

Tonteilla sijaitsee vuosina 1969 ja 1970 valmistuneet asuinkerrostalot, jotka muodostavat yhtenäisen kerrostalolamellin. Rakennukset on tarkoitus purkaa. Hakija teetti kaavan aloitusvaiheessa viitesuunnitelman, joka oli esillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa vuoden 2020 alussa.

Kolme luonnosvaihtoehtoa

Nähtävillä on kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa (A, B ja C), joissa on esitetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja kaavamuutosalueelle. Kortelahdenkadun ja Satakunnankadun kulmassa sijaitsevassa korttelissa on kaksi yksityisessä omistuksessa olevaa tonttia. Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös kaupungin katualuetta.

Aloitusvaiheessa oli esillä yksi vaihtoehto, jonka rakennusten korkeudesta tuli paljon palautetta. Myös lisää selvityksiä tarvittiin. Nyt kerätään kolmesta uudesta vaihtoehdosta palautetta, minkä jälkeen laaditaan asemakaavahdotus.

Uusissa suunnitelmissa on kiinnitetty huomiota rakentamisen sovittamiseen naapurustoon. Kaikissa suunnitelmissa pysäköinti on suunniteltu pihakannen alle sekä oleskelupihat. Kaikissa vaihtoehdoissa on asuntojen lisäksi liiketilaa.

Vaihtoehdossa A on yksi suurempi, korkeimmillaan Satakunnanakadun päässä 12-kerroksinen rakennus ja matala liikesiipi Satakunnankadun puolella. Vaihtoehdossa on nykyisenkaltainen, avoin korttelirakenne.

Vaihtoehdossa B on kaksi matalaa rakennusosaa, jossa on vain kaksi kerrosta nykyistä alueen rakentamista enemmän. Piha jää pieneksi. Vaihtoehdossa C on yksi isompi rakennus, joka jää kymmenkerroksista osaa lukuun ottamatta naapurikorttelien rakennusten tasolle sekä toinen matalampi osuus. Piha avautuu länteen päin.

Aineistossa on mukana muun muassa havainnekuvia, joissa vaihtoehtojen näkymiä voi vertailla ympäristössään. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada päätöksentekoprosessiin ja asettaa nähtäville ensi syksynä.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Altti Moisala
puhelin 044 4314369


Teksti Anna-Leea Hyry