Siirry sisältöön

Hyvinvointikyselyn tulokset julkistettu – tutustu havaintoihin

Julkaistu 3.6.2021 10.11

Tamperelaisten hyvinvointia selvitettiin helmikuussa 2021 kaikille avoimella kyselyllä. Karttapohjaiseen kyselyyn vastasi 4500 tamperelaista. Vastaajat kokevat elämänlaatunsa ja terveytensä pääosin hyväksi ja asuinalueensa yleensä turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi. Kyselyn tulokset ovat avoimia, ja niihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Tamperelaisia kesällä Sorsapuistossa
 

Kyselyn tavoitteena oli kerätä kokemustietoa tamperelaisten hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Sen aiheita olivat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen kulkuyhteydet. Vastaaja pystyi merkitsemään kartalle itselleen tärkeitä ja viihtyisiä sekä turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kysely toteutetaan jatkossa parin vuoden välein.

Puistot ja metsät ovat tärkeitä tamperelaisille

Kyselyn vastaajat tekivät 21 000 paikkamerkintää eri puolille Tamperetta. Tamperelaisten hyvinvoinnille puistot ja metsät ovat tärkeitä. Niissä vietetään aikaa, harrastetaan ja tavataan ystäviä.

– Tamperelaisten suosikkipaikkoja ovat Hatanpään arboretum, Pyynikki, Eteläpuisto sekä Näsinpuisto ja Sorsapuisto. Varsinkin Kauppi on tärkeä harrastuspaikka, toteaa analyytikko Pekka Veiste.

Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat erityisesti häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset esimerkiksi Keskustorilla, Tullin alueella ja Hervannan Duon läheisyydessä. Myös autojen suuret nopeudet ja läpiajoliikenne huolestuttavat tamperelaisia eri puolilla kaupunkia.

Tulokset ovat kaikkien nähtävissä

Laaja kyselyaineisto on monella tapaa arvokas tietolähde Tampereen kaupungille. Se lisää kaupungin asiantuntijoiden ymmärrystä tamperelaisten hyvinvoinnista.

– Vastauksia hyödynnetään kaupungin toiminnassa, kuten palveluiden suunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Olemme analysoineet aineistoa ja pohtineet ratkaisuehdotuksia aineistosta esiinnousseisiin huoliin. Syksyllä kerromme tarkemmin, miten aineistoa on hyödynnetty, kertoo analyytikko Katri Heininen. – Olemme kiitollisia kaikille kyselyyn vastanneille.

Kyselyn tulokset ovat kaikille avoimia. Kaupungin verkkosivuilta pääsee raporttiin, jossa on analysoitu vastauksia. Aineistoa voi tarkastella rajaamalla sitä esimerkiksi asuinalueen tai jonkin muun taustamuuttujan mukaan.

Tutustu hyvinvointikyselyn aineistoon: Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tuloksia


Lisätietoja

Analyytikko
Pekka Veiste
puhelin 044 486 3066
sähköposti [email protected]

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Kurela

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere