Siirry sisältöön

KIERTO-agentit lisäävät työnhakijoiden kiertotalousosaamista ja edistävät kaupungin yksiköiden ilmastotekoja

Julkaistu 2.6.2021 15.56

Ensimmäiset KIERTO-agentit ovat aloittaneet työnsä Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden yksikössä. KIERTO-agentit kartoittavat miten kaupungin yksiköissä voidaan tehdä työtä ympäristöystävällisemmin. He tekevät konkreettisia toimia ja parannusehdotuksia arjessa tehtävään työhön.

 

Tämä on yksi keino, jolla vastataan Tampereen kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030. KIERTO-agentit vastaavat tähän tukemalla kaupungin yksiköiden kestävää kehitystä ja ymmärrystä kiertotaloudesta. Puolen vuoden mittaisessa palkkatuetussa työjaksossa KIERTO-agentit laajentavat myös omaa osaamistaan kestävästä kehityksestä. Kiertotalousosaaminen on kilpailuvaltti työnhaussa.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoimassa KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeessa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. Hankkeen projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahden mukaan KIERTO-agenteissa yhdistyvät hankkeen tavoitteet.

– Yhdistämme työllisyystoimet sekä työnhakijoiden kiertotalousosaamisen kehittämisen. Samalla kaupungin yksiköt saavat vahvistusta käytännön ilmastotekoihin, Hiipakka-Lahti kertoo.

KIERTO-agentit syventävät eri yksiköissä jo aloitettua ilmastotyötä entisestään. He tuovat yksiköihin lisää tukea ja osaamista kestävän kehityksen arjen tekoihin. Nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälän mukaan yksikössä on kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin jo pidemmän aikaa.

– Vuosi sitten lähdettiin ajamaan ympäristöasioita entistä laajemmalla näkökulmalla. Nyt oli oikea hetki saada kaksi työntekijää, jotka voivat keskittyä pelkästään ilmastotekoihin, Etu-Seppälä sanoo.

Uutta näkökulmaa ilmastotekoihin

KIERTO-agentit tuovat myös paljon kaivattua uutta näkökulmaa. He voivat uusin silmin tarkastella nykyistä tilannetta ja huomioida paremmin asiakkaiden kokemusta. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tilojen ja toiminnan asiakkaina ovat kaikenikäiset kuntalaiset, joille halutaan välittää tietoa ympäristöasioista. Ensimmäiseksi KIERTO-agentit lähtevät kartoittamaan liikuntapaikkojen tämänhetkistä tilannetta, työ alkaa maauimalasta ja uimahalleista.

Nuorisopalveluiden koordinaattori Elina Peipon mukaan KIERTO-agenttien yhtenä tavoitteena on luoda liikunta- ja nuorisopalveluiden yksikölle toimintasuunnitelma ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tiedon levittäminen tuovat uudet toimintamallit osaksi arjen työtä. Näin jokainen voi omassa työssään edistää ympäristöasioita.

– Juuri meidän yksiköllemme räätälöity toimintasuunnitelma antaa meille parhaiten sopivia esimerkkejä arjen teoista, joilla saadaan vaikuttavuutta, Peippo sanoo.

KIERTO-agenteille on tarjolla tukea työn tekemiseen ja oman kiertotalousosaamisen kehittämiseen. KIERTO-hankkeen valmentaja auttaa ja tarjoaa tietoa koko työjakson ajan. Puolen vuoden mittainen palkkatuettu työjakso tarjoaa uutta työkokemusta ja antaa uusia eväitä työn hakemiseen.

– Kiertotalousosaaminen on tulevaisuuden työelämätaito aivan jokaisella alalla. Näin voimme tarjota työnhakijoille uutta työkokemusta sekä kilpailuvaltin työnhakuun, Riina Hiipakka-Lahti sanoo.


Lisätietoja

KIERTO-hanke
Projektipäällikkö
Riina Hiipakka-Lahti
puhelin 040 800 4954
sähköposti [email protected]


Teksti Merja Häikiö

Kuvat Merja Häikiö