Siirry sisältöön

Tampere luo ainutlaatuista tilannekuvaa lapsiperheiden hyvinvoinnista

Julkaistu 21.5.2021 10.11

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja Tampereella kartoittavassa hankkeessa etsitään tiedon avulla uusia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseen. Nyt hanke etenee merkittävästi, sillä se on saanut luvan hakea hankkeessa tarvittavaa tietoa useista kansallisista rekisterilähteistä.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata on myöntänyt hankkeelle laajan tietoluvan useista eri rekisterilähteistä. Tämän lisäksi tietolupa on saatu Verohallinnolta. Rekistereistä saatavan tiedon avulla voidaan kartoittaa asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia taustatekijöitä, kuten liikkuvuutta, tulotasoa ja terveyttä.

Tietoluvan hyväksymistä on edeltänyt pitkä prosessi, sillä tietolupahakemus jätettiin kesäkuussa 2020. Tietolupaa ei ole aikaisemmin myönnetty yhtä laajaan, lapsiperhetietoon liittyvään käyttöön. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että tietoja käsitellään turvallisesti. Menetelmänä hyödynnetään rekisteritutkimustapaa, joka on ollut jo pitkään tiedeyhteisöjen käytössä.

Tietoa kerätään esimerkiksi muuttoliikkeestä ja alueiden erilaisuudesta

Hankkeessa mukana olevan Gofore Oyj:n nimetyt analyytikot käsittelevät rekisteriaineistoja Findatan tietoturvallisessa ympäristössä. Tiedoista ei tunnisteta yksittäisiä perheitä, vaan tieto koostetaan väestötasoiseksi.

- Nykyinen laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä mahdollistaa täysin uudentasoisen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen. Monialainen rekisteritutkimus antaa tarkan kuvan kohderyhmän todellisista tarpeista anonyymisti. Kattava ja monialainen tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää toimivien palveluiden kehittämisessä, kertoo hankkeessa mukana oleva johdon konsultti, tekniikan tohtori Pasi Lehtimäki Gofore Oyj:sta.

Edistyneen analytiikan hyödyntäminen edellyttää tutkittavien ilmiöiden ja olennaisen tiedon tunnistamista. Tutkimusten ja asiantuntijoiden kokemustiedon pohjalta on valittu mittareita, jotka kuvaavat perheiden hyvinvointia suojaavia ja haavoittavia tekijöitä.

Erityiseen tarkasteluun on valittu 11 lapsiperheiden hyvinvointia kuvaavaa ilmiötä. Tampereen painopiste on lapsiperheiden muuttoliikkeessä, alueiden erilaisuudessa ja itsenäisesti asuvissa 16–18-vuotiaista nuorissa.

Kun analyysi on valmis, hankkeeseen osallistuvien kuntien asiantuntijat tarkentavat ja jatkotyöstävät edistyneen analytiikan avulla muodostettua lapsiperheiden hyvinvoinnin tilannekuvaa omissa kunnissaan.

Eettinen arviointi mukana koko hankkeen ajan

– Tutkittavien ilmiöiden tarkastelu on tuonut eettisen pohdinnan näkyväksi. Jokaisen ilmiön kohdalla täytyy tehdä valintoja siitä, millä mittareilla analyysiä tehdään. Näille valinoille täytyy olla eettisesti kestävät perusteet, kertoo projektisuunnittelija Lauri Ikola.

– Eettisen arvioinnin avulla varmistetaan, että tuloksista ei tehdä ylitulkintoja. On myös tärkeää varmistaa, että kun tuloksia hyödynnetään ja niistä viestitään, ei leimata ihmisryhmiä tai asuinalueita, Ikola jatkaa.

Tämän työn tukena on käytetty myös ulkopuolista asiantuntemusta.

– Tässä hankkeessa erityistä on se, että eettinen arviointi kulkee mukana koko hankkeen ajan. Pystymme reagoimaan nopeasti esille nouseviin eettisiin kysymyksiin. Samalla luomme toimintamalleja, jotka hyödyttävät jatkossa myös muita toimijoita, toteaa selvityksen eettistä prosessia tukeva CoHumans Oy:n toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

LEA-hanke (Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa) on saanut kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2021.

Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa, joissa ovat mukana seuraavat kunnat: Tampere-Ylöjärvi, Vaasa-Laihia, Vantaa sekä Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Outi Valkama
puhelin 040 801 6423
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Lauri Ikola
puhelin 041 730 5438
sähköposti [email protected]


Teksti Lauri Ikola, Johanna Toivanen