Siirry sisältöön

Uudet 1.7. voimaan astuvat jätehuoltomääräykset velvoittavat lisäämään jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä

Julkaistu 19.5.2021 17.37

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 17 kuntaa koskevat jätehuoltomääräykset 19.5.2021. Kunnalliset jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2021, ja niiden myötä jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisätään entisestään. Biojätteen, pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteen keräys tulee pakolliseksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä.

Jätehuoltomääräykset päivitettiin uudistuvan jätelainsäädännön vuoksi. EU:n jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Suomessa jätelain uudistaminen direktiivin mukaiseksi on loppusuoralla ja eduskunnan hyväksyntää vailla.

Pienmetalli, biojäte, lasi- kartonki- ja muovipakkaukset omiin jäteastioihin

Uudet jätteiden erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan toimialueella alueittain ja jätelajeittain vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Tampereella lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023.

Kompostoinnista ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun taajamassa 1.9.2023.

Omakotitaloissa voidaan erilliskeräyksen vaihtoehtona myös kompostoida biojäte. Elintarvikejätteen kompostoinnista on kuitenkin tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Kompostoinnista ilmoittamiseen ei kuitenkaan vielä ole kiirettä, vaan velvoite astuu voimaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen.

Erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa kuten virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja terveyskeskuksissa.

Jätehuoltomääräyksissä määrätään myös muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta, kimppa-astioista, lietesäiliöiden ja jätevesijärjestelmien kunnossapidosta ja tyhjennyksestä, vaarallisista jätteistä sekä yleisötilaisuuksien jätehuollosta. Esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysväleihin tuli joustoa nykyistä enemmän.

Jätehuoltomääräykset olivat nähtävänä 17.2.–18.3.2021, ja niistä annettiin yhteensä 17 lausuntoa kunnilta ja viranomaisilta sekä 5 mielipidettä. Palautteet koskivat muun muassa jätteiden erilliskeräyksen lisäämistä, jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä riittävän ja näkyvän viestinnän tarvetta.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Suunnittelija
Minna Tjäderhane-Ojala
puhelin 040 806 3559

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen