Siirry sisältöön

Yliopistonkadun katusuunnitelma tuo yksisuuntaiset pyöräväylät ja kaventaa ajorataa – valaistus uusitaan, lehmukset säilytetään

Julkaistu 17.5.2021 14.02

Yliopistonkadun uudistamista koskeva katusuunnitelma on nähtävillä 31.5.2021 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Vilkkaalle pyöräilykadulle on tulossa yksisuuntaiset pyöräkaistat kadun kumpaankin reunaan. Ajoradat muutetaan pääosin yksikaistaisiksi suuntaansa. Valaistus on tarpeen uusia.

Kadun kookkaat lehmukset pystytään pääosin säilyttämään. Tampere-talon ja Marriott-hotellin edustan huonokuntoiset lehmukset uusitaan.

Katusuunnitelma on tehty vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin yhdyskuntalautakunnan 22.12.2020 hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Suunnitelma parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä katuympäristön laatua ja viihtyisyyttä.

Pyöräväylät esitetään pääosin yksisuuntaisina 1,75 - 2 metriä leveinä pyöräteinä ja -kaistoina ajoradan viereen, mutta välille Kalevantie - Sorsapuisto on kadun itäosaan esitetty kaksisuuntainen 3 metriä leveä pyörätie. Pyörätiet päällystetään punaisen sävyisellä asfaltilla. Suunnittelualueelle on osoitettu runsaasti pyöräpysäköintiä: yhteensä yli 100 paikkaa.

Moottoriajoneuvoliikenteen osalta ajorata muuttuu pääosin kaksikaistaiseksi 3,5 metriä levein ajokaistoin. Kalevantien ja Itsenäisyydenkadun liittymissä säilyy nykyisenkaltaiset kääntymiskaistat. Åkerlundinkadun liittymäalue kivetään, mikä korostaa liittymän roolia eri liikennemuotojen risteämiskohtana ja parantaa liikenneturvallisuutta. Muilta osin katuliittymät säilyvät nykyisellään. Kadunvarteen on esitetty seitsemän pysäköintiruutua.

Joukkoliikenteen pysäkkiratkaisuina on esitetty nykyisen kaltaiset ajoratapysäkit katettuine odotustiloineen Tampere-talon lähellä sekä Attilan edustalla. Suunnitelmassa on Tampere-talon tilausliikenteen tarvitsemia pysäköintipaikkoja viisi kappaletta.

Kadun suojatieylitykset sekä jalankulkuyhteydet Tampere-talon, Sorsapuiston ja Attilan kohdalla toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisina mm. kadun kaltevuuksien ja pintamateriaalien sekä valaistustasojen osalta. Kadun viherkaistoille on esitetty penkkejä jalkakäytävien viereen.

Katualue valaistaan nykyisen kaltaisesti ripustetuin valaisimin. Valaisinpylväät toteutetaan raitiotien pylväiden tikasrakennetta mukailevilla pylväillä.

Yliopistonkadun rooli muuttuu

Yliopistonkatu sijaitsee Kalevantien ja Itsenäisyydenkadun välillä, Tampereen ydinkeskustan tuntumassa Tullin alueella. 450 metrin pituisen kadun itäreunaa rajaa merkittävältä osin Sorsapuisto sekä Tampere-talo. Välittömästi kadun eteläpuolella on Tampereen yliopiston keskustakampus.

Yliopistonkadun rooli kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana muun muassa Ratapihankadun rakentumisen ja Itsenäisyydenkadun raitiotien myötä. Muutokset ovat jo vähentäneet autojen vuorokausiliikennettä yli kolmanneksen. Pyöräily on jo nykyisellään niin vilkasta, että se tulisi valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan järjestää omalle kaistalleen.

Suunnitelmaa on kiirehtinyt myös kadulle tänä vuonna tehtävä kaukolämpösaneeraus, minkä yhteydessä muu uusiminen on järkevää tehdä. Yliopistonkadun saneerauksessa kokeillaan niin sanottua suunnittele ja toteuta -urakkamallia, josta on saatu erittäin hyviä kokemuksia esimerkiksi maanteiden rakennusurakoissa. Rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2021.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296


Teksti Anna-Leea Hyry