Siirry sisältöön

Talousennuste ja kaavoitus esillä kaupunginhallituksessa

Julkaistu 3.5.2021 16.51

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.5.2021 kaupungin taloustilannetta sekä muun muassa kaavoitukseen liittyviä asioita.Vuoden ensimmäisen talousennusten mukaan Tampereen kaupungin kuluva vuosi olisi jäämässä 31,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä on yli 17 miljoonaa euroa suunniteltua heikompi.

Kaupungin kuluja ovat tänä vuonna kasvattamassa erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeen kasvu, sillä pelkästään lastensuojelun ostopalvelujen arvioidaan ylittyvän ennakoidusta tänä vuonna 10 miljoonalla eurolla ja vammaispalvelujen 3,5 miljoonalla. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat 16 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

- Tämän vuoden osalta talousennusteeseen liittyy normaalivuotta merkittävästi enemmän epävarmuutta. Tavallisestikin asiat muuttuvat vuoden aikana, mutta nyt koronaviruspandemian ja sen vaikutusten vuoksi epävarmuustekijöitä on todella paljon, sanoo Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly.

Koronapandemia on vaikuttanut myös joukkoliikenteeseen sekä sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Joukkoliikenteen matkustajamäärien lasku ja kulttuuripalvelujen lipputulojen väheneminen ovat osaltaan vaikuttaneet 3,7 miljoonan euron ylitykseen sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen 2,5 miljoonan euron ylitykseen. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 21,0 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana.

Verokertymän osalta tiedot tarkentuvat kesällä

Kaupungin verorahoituksen arvioidaan vähenevän 1,2 prosenttia (16,6 milj. euroa) vuodesta 2020. Syynä on valtionosuuksien pieneneminen 10,1 prosentilla (40 milj. eurolla) valtion maksamien koronatukien vähenemisen vuoksi. Valtionosuusien kokonaismääräksi arvioidaan 354,6 milj. euroa.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,3 prosenttia (23,4 milj. euroa) ja koko vuoden verotulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 1 058,7 milj. euroa. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia (7,8 milj. euroa). Yhteisöverokertymän osalta vuoden arvio tarkentuu kesäkuussa, kun ensimmäiset ennakkotiedot verovuodesta 2020 julkaistaan.

Tämän vuoden talousarvioon tullaan tekemään joitakin muutoksia, joita kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 31.5.2021. Valtuusto päättää muutoksista 14.6.2021.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös muun muassa kantakaupungin vaiheyleiskaavaa ja kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa. Maanalaisten asemakaavojen osalta keskustelu jatkuu seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]