Siirry sisältöön

Sydänpotilaiden hoitoa sujuvoitetaan Tampereella

Julkaistu 3.5.2021 12.26

Tampereella sujuvoitetaan sydänpotilaiden hoitopolkua julkisen, yksityisen ja sydänjärjestöjen verkostomaisella yhteistyöllä. Jokaisen toimijan osaamista hyödyntämällä tarjotaan sydänpotilaille saumaton hoitopolku, joka auttaa potilaan arkea myös sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Sydänpotilaiden hoito erikoissairaanhoidossa on Suomessa laadultaan erinomaista, mutta sairaalahoidon jälkeen hoitosuhde katkeaa liian usein. Hoitopolku on myös kaivannut koordinointia, jotta potilaan hoito jatkuu sujuvasti perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Tampereella on tartuttu tähän haasteeseen ja luotu erityisesti sydämen vaajatoimintapotilaalle hoitopolun malli, jota nyt lähdetään viemään osaksi terveydenhuollon jokapäiväistä arkea. Hoitopolun malli on tehty yhdessä Tampereen kaupungin, Sitran, Tays Sydänsairaalan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Hämeenmaan sydänpiiri ry:n sekä Mehiläinen Oy:n kanssa.

Mallissa osapuolet ottavat yhdessä vastuun sydänpotilaan hoitopolun suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden seuranta mahdollistavat hoitopolun ohjaamisen ja kehittämisen edelleen asiakkaan laadukkaan hoidon varmistamiseksi. Potilaan hoitoon pääsy nopeutuu. Hoidon ongelmatilanteissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisten toimiva yhteistyö mahdollistaa hoidon tehostamisen potilaan tarpeiden mukaisesti. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla ja tietoa hyödyntämällä hoidosta saadaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan nopeasti reagoida myös kotioloissa potilaan voinnissa tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi etäpainonmittausten avulla. Mallissa on etsitty myös tapoja, joilla potilas ja hänen omaisensa voivat osallistua hoitoon.

Uudessa mallissa järjestön palvelut voidaan niveltää osaksi potilaan palvelupolkua ja ne voivat jatkua kotiutumisen jälkeenkin. Tampereella sydänjärjestö esimerkiksi tekee potilasoppaan, järjestää sopeutumista ja Tulppa-ryhmiä sekä tarjoaa vertaistukea.

Mallia voidaan jatkossa kokeilla myös muiden kansansairauksien, kuten diabeteksen ja masennuksen hoitopolkujen parantamisessa.

Verkostomallia on sovellettu Tampereella sydänpotilaiden hoidon kehittämisen lisäksi vuonna 2018 avattussa Tesoman hyvinvointikeskuksessa, joka toimii allianssimallilla. Kokemukset verkostomallin soveltamisesta Tesoman hyvinvointikeskuksen toimintaan sekä Tampereella sydänpotilaiden hoitopolkuun on koottu Ulkoinen linkkiParempia palveluita verkostomalleilla -selvityksen uudistettuun 2. laitokseen (Sitran selvityksiä 143).


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Kristiina Lumme
puhelin 044 481 1052
sähköposti [email protected]

Apulaisylilääkäri
Sari Torkkeli
puhelin 040 800 4319
sähköposti [email protected]