Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki avustaa lasten ja nuorten Juniversity-toimintaa ja opiskelijoiden vapputapahtumaa

Julkaistu 28.4.2021 17.51

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 28.4.2021 myöntää Tampereen yliopistolle Juniversity-toimintaan kumppanuusavustusta 20 000 euroa vuodelle 2021. Lisäksi lautakunta myönsi tukea opiskelijoiden tämän vuoden vapputapahtumaan.

Syksyllä 2019 perustettu Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto. Se kokoaa yhteen Tampereen yliopiston monialaisen tiedekasvatustarjonnan, kehittää ja toteuttaa kerhoja, leirejä, työpajoja ja kursseja sekä Lasten akatemia- ja Tiedekahvilatoimintaa.

Tavoitteena on luoda innostava tiedepolku kaikille oppijoille, varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Juniversity jatkaa TTY-säätiön LUMATE-keskuksen toimintaa, jota Tampereen kaupunki on aiemmin avustanut.

Tampereen yliopisto kehittää, vahvistaa ja vakiinnuttaa korkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Juniversity koordinoi ja tukee tiedekuntien ja oppilaitosten välistä toimintaa ja järjestää toisen asteen opiskelijoille suunnattuja kursseja. Tulevina vuosina yhteistyötarjontaa kehitetään ja laajennetaan. Myös yritysyhteistyötä lisätään ja parannetaan muun muassa asiantuntijapankin toimintaa.

Tukea opiskelijoiden vapputapahtumalle

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti tukea myös opiskelijoiden vapputapahtumaa. Opiskelijoiden tavoittamiseksi ja tukemiseksi Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö ovat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijajärjestöjen sekä Yleisradion ja Tampereen raitiotie Oy:n kanssa suunnitelleet koronaturvallisia tapahtumatempauksia vapun 2021 aikana.

Suunnitelmissa on tuoda opiskelijakulttuuria esille haalarikollaasien muodossa ja järjestää etäkeikka. Etäkeikalla on opiskelijoiden bändin lisäksi tsemppaavia vapputervehdyksiä Tampereen kaupungilta ja Tampereen korkeakouluyhteisöltä.

Ohjelma on pääosin opiskelijoiden itse ideoimaa ja toteuttamaa. Opiskelijat ovat toivoneet erityisesti elävän musiikin konserttia, joka lähetettäisiin vappupäivänä.

– Yliopistoyhteistyön ja opiskelijatoiminnan tukemisen merkitys on korostunut entisestään viime vuosina. On ilahduttavaa, että pitkittyneen koronapandemian oloissakin opiskelijayhteisö on löytänyt turvallisia tapoja erityisesti opiskelijoille tärkeään vapunviettoon, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Koronaviruspandemialla on ollut suuria vaikutuksia Tampereen vetovoimaiseen ja omaleimaiseen opiskelijakulttuuriin. Kokoontumisrajoitusten vuoksi opiskelijajärjestöt ovat joutuneet perumaan ja tai järjestämään etätoteutuksina lukuisia tapahtumia. Monen opiskelijan jaksaminen on ollut pitkään koetuksella, ja uusien opiskelijoiden on ollut vaikeaa kiinnittyä kaupunkiin ja akateemiseen yhteisöön.

Lautakunta päätti myöntää opiskelijoiden vapputapahtumaan enintään 1300 euroa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Hist. ja yht.k.opin leht. (Aik
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen