Siirry sisältöön

Kaupin urheilupuiston asemakaava etenee

Julkaistu 27.4.2021 20.11

Kaupin urheilupuistoa koskeva asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan osalta 27.4.2021. Kaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Työmaakuva Kaupin urheilupuistosta
 

Lautakunta lisäsi äänin 7 - 5 ponnen, jonka mukaan asemakaavan valtuustokäsittelyä varten tehdään Kauppia koskeva pysäköintiselvitys. Siinä tarkastellaan tilannetta, jossa Kauppi vetää puoleensa ennustetta enemmän autoliikennettä sekä kuinka alue selviää liikunnan massatapahtumista.

Urheilupuisto sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja Taysin sairaala-alueen välissä. Kaupunki omistaa noin 105 hehtaarin asemakaava-alueen. Asemakaava perustuu aiemmin tehdyn yleissuunnitelman ratkaisuihin.

Uuden asemakaavan tavoitteena on selkeyttää tulevaa urheilupaikkojen rakentamista alueella siten, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat ennakoitavissa. Voimassa oleva kaava on vuodelta 1970. Alueen rakentaminen sijoittuu jatkossakin urheilupuiston keskeisen rakennetun kenttäalueen yhteyteen. Suunnittelun pohjana on tarveselvitys.

Asemakaava mahdollistaa urheilupuiston ideasuunnitelman ja yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen eli uuden pesäpallostadionin ja jalkapallostadionin sekä huoltorakennuksen. Lisäksi asemakaavalla todetaan jo toteutetut rakennukset sekä varaudutaan vähäiseen laajentamiseen mm. vinttikoiraradan yhteydessä. Kaikkiaan asemakaava-alueella muodostuu noin 30 200 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Kaupissa on rikkaat luontoarvot ja useita suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja. Alue on merkittävä osa kaupungin keskuspuistoverkostoa. Asemakaavassa ratkaistaan alueen toimintojen suhde toisiinsa ja luontoarvoihin sekä otetaan kantaa mitä toimintoja alue kestää.

Liikenteellisissä tavoitteissa on ollut lähtökohtana käyttäjien turvallisuus. Asemakaavassa mahdollistetaan pysäköintilaitoksen rakentaminen urheiluhallin edustalle vaihtoehtona pintapysäköinnille. Nykyisten, noin 4 500 autopaikan avaamista iltakäytölle on selvitetty.

Tarkennuksia kaavaehdotukseen

Asemakaavaan on tehty ehdotuksen nähtävillä olon aikana tulleiden muistutusten ja viranomaislausuntojen perusteella teknisiä tarkennuksia. Asemakaavakartan suojelumerkintöjä on tarkennettu ja suojelumääräyksiä täsmennetty. Asemakaavakarttaan on lisätty olemassa oleva reitti Näsijärven rannassa.

Urheilupuiston alueella oleva hulevesirakenne on merkitty. Lisäksi pesäpallostadionin rakennusalaa ja vesikaton korkeusaseman määrittelyä ja jalkapallostadionin rakennusalaa on tarkistettu. Yleismääräystä on tarkennettu rakentamisen laadun ohjaamisen osalta.

Asemakaavaselostusta on täydennetty muun muassa vaikutusten arvioinnin ja aluetta koskevan aiemman suunnittelun osalta. Osa palautteessa esiin tulleista asioista otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Laura Happo