Siirry sisältöön

Päihdepalveluyksikkö Breikki Tampere muuttaa

Julkaistu 21.4.2021 14.01

Päihdepalveluyksikkö Breikki Tampere muuttaa 26. toukokuuta 2021 Hatanpäälle osoitteeseen Gauffininkatu 3. Uudet tilat ovat puistosairaalan rakennuksessa.

Breikki tarjoaa avohuumehoidon palveluita tamperelaisille. Palvelut sisältävät hoitosuhteellista avohuumehoitoa, kuten opioidikorvaushoitoa ja hoidon tarpeen arvioinnin sekä anonyymiä terveysneuvontaa.

Breikin palvelut tuottaa Diakonissalaitoksen Hoiva, jolta Tampereen kaupunki ostaa palvelut.

Breikki on auki arkisin virastoaikaan sekä viikonloppuisin/pyhinä päivällä muutaman tunnin rajoitetuin palveluin. Käynneistä sovitaan asiakkaiden kanssa aina etukäteen. Asiakkaita on 200. Asiakkaiden päivittäinen määrä sekä heidän käyntipäivänsä ja aikansa vaihtelevat.

Hoito ja kuntoutus Breikissä perustuvat näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Palvelut toteuttaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia sekä lääkäripalvelut. Asiakasedustajat ovat mukana arjen toiminnassa ja kehittämisessä ammattilaisten kanssa. Tärkeässä roolissa on naapurustotyö, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään hyviä naapurustosuhteita sekä lisätään vuoropuhelua.

‒ Muutamme uusiin remontoituihin ja isompiin tiloihin, joissa yksikköön on oma sisäänkäynti. Yksikön läheisyydessä on muun muassa laboratoriopalvelut, joita asiakkaat ovat jo tähänkin asti käyttäneet. Muutto on myös mahdollisuus kehittää palvelun sisältöä yhdessä asiakkaiden kanssa. Toivottavasti myös koronatilanne hellittää ja saamme taas ryhmä- ja yhteisötoiminnan käyntiin, kertoo päihdepalveluiden palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki Diakonissalaitoksen Hoivasta. ‒ Huomioiden koronatilanne tulemme olemaan yhteydessä alueen toimijoihin ja järjestämme infotilaisuuksia, jatkaa Salomäki.

Lisätietoja

Diakonissalaitoksen Hoiva
liiketoimintajohtaja
Ella Suojalehto
040 759 5163
ella.suojalehto(at)hoiva.fi

Tampereen kaupunki
Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
[email protected]


Tietoa korvaushoidosta

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisiti niitä ilman. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Perustehtävä on tarjota hoitosuositusten mukainen hoito asiakkaille. Asiakkaalle tehdään aina palveluntarpeen arviointi ja korvaushoidolle on lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä. Hoitoa toteutetaan yksilöllisesti haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla.

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa. Breikissä toimii myös asiakasedustaja- ja naapurustotyön toiminta, joka omalta osaltaan lisää asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista.

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mikä mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.