Siirry sisältöön

Tampere hyvitti romahtaneet lentopäästöt metsittämällä

Julkaistu 21.4.2021 12.05

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä vuoden 2020 lentopäästöt rahoittamalla metsityshanketta. Lentopäästöt romahtivat edellisvuodesta koronapandemian seurauksena.

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä vuoden 2020 lennoista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt rahoittamalla pitkäaikaisten hiilinielujen lisäämistä Etiopiassa.

Käytännössä metsityshankkeessa istutetaan puita, mikä tukee laajasti kestävän kehityksen tavoitteita: ilmastovaikutusten lisäksi metsitys auttaa suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä luomaan työpaikkoja paikalliselle väestölle.

Lentopäästöjen hyvityssumma oli yhteensä noin 560 euroa, joka muodostui lennoista syntyneiden hiilidioksidipäästöjen sekä hankkeessa määritellyn kompensoitavan hiilidioksidin hinnan perusteella.

Lentokilometrejä henkilöstölle kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 500 000 kilometriä, josta aiheutui 45 tonnin hiilidioksidipäästöt. Vuoden 2020 lentopäästöjen kompensointi edellä kuvatulla tavalla maksoi 12,5 euroa hiilidioksiditonnia kohden.

Rahoitettu Humbo-hanke on Gold Standard -sertifioitu, ja se on ostettu Nordic Offset -palvelun kautta. Tulevien vuosien varalta kompensointimarkkinoiden kehittymistä seurataan, jotta jatkossa olisi mahdollista hyvittää syntyneet lentopäästöt sertifioidun lähiratkaisun kautta.

Lentopäästöt romahtivat, mutta ilmastotyö jatkuu

Lennettyjen kilometrien määrä oli vuonna 2020 jopa 84 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tämä selittyy pitkälti koronapandemian vaikutuksesta, mutta lentojen määrä on ollut kaupunkiorganisaatiossa vaihtelevista vuosista huolimatta laskusuunnassa.

– Kaupungin matkustussäännön mukaan koulutuksissa ja tilaisuuksissa suositaan etäosallistumista. Henkilöstöjohtajan tulee hyväksyä Euroopan ulkopuoliset matkat. Koronapandemian vaikutukset tulevat varmasti näkymään jatkossakin, kun yhä useampiin tapahtumiin on helppoa ja luontevaa osallistua etäyhteyksien avulla, toteaa ympäristötaloudesta vastaava suunnittelija Emmi Nieminen.

Tampereen kaupunki on hyvittänyt henkilöstönsä lentopäästöt jo vuodesta 2009 lähtien. Aluksi päästöt hyvitettiin rahoittamalla Tampereen tansanialaisessa ystävyyskaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Sittemmin kompensointisumma ohjattiin kuntalaisten ilmasto- ja muita ympäristötekoja tukeviin omaehtoisiin ympäristönsuojelun avustuksiin.

Vuoden 2020 hyvitystavaksi valittiin toista kertaa palveluntarjoajalta ostettu sertifioitu hanke, jotta voidaan varmistua mahdollisimman hyvin hyvitettyjen hiilidioksiditonnien oikeellisuudesta.

– On hienoa, että olemme olleet jo pitkään eturintamassa lennoista syntyvien päästöjen hyvittämisessä, sanoo Nieminen.

On kuitenkin huomioitava, että ilmastotyön ja Tampereen vuonna 2030 häämöttävän hiilineutraaliustavoitteen osalta päästöjen vähentäminen on etusijalla.

– Ne päästöt, jotka jäävät vähentämättä tavoitevuoteen mennessä, on kuitenkin kompensoitava esimerkiksi sitomalla hiilidioksidi metsien tai maaperän hiilinieluihin. Tarkemman suunnitelman hyvitettävistä päästöistä teemme vuoden 2025 jälkeen, jolloin meillä on parempi käsitys päästövähennystoimien vaikutuksesta sekä kompensaatiojärjestelmien toimivuudesta, toteaa Nieminen.


Lisätietoja

Kehittämisasiantuntija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]


Teksti Emmi Nieminen

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere