Siirry sisältöön

Uusi 1 800 asukkaan alue tulossa Raholan radanvarteen

Julkaistu 13.4.2021 20.41

Raholaan radan eteläpuolelle, Tesoman valtatien itä- ja pohjoispuolelle on suunnitteilla uusi merkittävä asuinalue. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.4.2021 Tesoman aluekeskusta noin 1 800 asukkaalla vahvistavan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Tavoitteena on yleiskaavan mukainen kaupunkimainen alue.

Ilmakuvaan tehty havainne Raholan radanvarren asemakaavasta, BST arkkitehdit
 

Raholan radanvarren asemakaavan havainnekuva, BST Arkkitehdit

Suunnittelualue sijaitsee Raholan kaupunginosassa noin 6 kilometriä länteen Tampereen keskustasta. Noin 13 hehtaarin alue rajoittuu osin etelässä ja idässä Risuharjunpuistoon. Korttelialueen lisäksi siihen kuuluu katu- ja viheraluetta sekä lämpövoimala kortteleiden eteläpuolella.

Nykyiset teollisuustontit on tarkoitus osoittaa kerrostalovaltaisen asumisen ja työpaikka- ja liiketilojen korttelialueeksi, jonne osoitetaan varaus myös päivittäistavarakaupalle, paloasemalle, päiväkodille, seurakuntarakennukselle sekä polttoaineenjakelun kylmäasemalle. Lämpövoimalan on toistaiseksi tarkoitus säilyä nykyisellä paikallaan.

Kaava tavoittelee uusia asumisen mahdollisuuksia, ympäristöhäiriötä tuottamatonta työpaikkatilaa, monipuolisia toimintoja, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, sekä turvaa ekologisia yhteyksiä ja laadukasta viherympäristöä. Yhteyksiä Tesomalta Tohlopin suuntaan Mediapolikseen ja Hiedanrantaan vahvistetaan. Alueelle on osoitettu uusi rautatien alikulkuyhteys kävelyä ja pyöräilyä varten Kohmankaaren suuntaan.

Umpikortteleita ja vehreyttä

Asemakaavalla radanvarteen muodostuva uusi asuinalue koostuu umpikorttelien ketjusta, jonka välit ovat vehreitä ja puistomaisia. Alueen länsipää on kaupunkimaisen tiivis työpaikka- ja palvelutiloineen. Alueen keskellä taitekohdassa sijaitsee puistovyöhyke ja sen itäpuolella Risuharjun kupeessa hieman pienemmän mittakaavan asuinkorttelit.

Umpikorttelit muodostavat melusuojan rata-aluetta vasten. Autojen pysäköinti keskitetään radan varren laitoksiin ja autokatoksiin, jolloin korttelien sisäpihat ovat autottomia yhteispihoja. Korttelialueen läpi kulkee itä–länsi-suuntainen alueen sisäinen jalankulun ja pyöräilyn reitti.

Asuinkorttelien mitoitusta, pysäköintijärjestelyjä ja lännen palvelukorttelin toimintojen sijoittelua on päivitetty valmisteluvaiheen jälkeen pyrkimyksenä korostaa alueen länsiosan kaupunkimaista luonnetta sekä koko alueen kaupunkikuvallista laatua ja omaleimaisuutta. Tätä ilmentää muun muassa asuinkortteleiden reunaan muodostuva Huokauskivenaukio. Lisäksi kaavaan on merkitty keskeiset kaavamääräykset esimerkiksi ympäristöhäiriöiden osalta.

Kuusi uutta asuinkorttelia

Asemakaavamuutoksella osoitetaan suunnittelualueelle rakennusoikeutta yhteensä noin 112 000 kerroneliömetriä, josta asuinkerrostalojen korttelialueella on 102 000 kerroneliömetriä. Laskennallisesti se tuo noin 1800 asukasta kuuden asuinkorttelin ketjuun.

Liikerakennusten korttelialueelle osoitetaan 2 000 kerroneliömetriä päivittäistavarakauppaa varten, yleisten rakennusten korttelialueelle muun muassa paloasemaa, työpaikka- ja liikuntatiloja varten noin 5 000 kerroneliömetriä sekä alueen itäosaan päiväkotia varten 3 000 kerrosneliömetriä. Alue tukeutuu myös Tesoman ja muun Länsi-Tampereen olemassa oleviin palveluihin.

Ennen asuinrakentamista alueella olevien teollisuusrakennusten kohdalla mahdollisesti olevat pilaantuneet maa-ainekset tulee selvittää tarkemmin. Suunnittelualueen keskelle muodostetaan pohjois–etelä-suuntainen Kolismaa-suojaviheralue, joka on liito-oravan kulkuyhteys.

Asemakaava tulee nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi ja sen jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951


Teksti Anna-Leea Hyry