Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki myönsi avustuksia sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteisöille

Julkaistu 25.3.2021 19.15

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi kokouksessaan 25.3.2021 toiminta-avustuksia useille tamperelaisille yhdistyksille, joiden toiminta keskittyy lasten ja nuorten palveluihin, kulttuuriin, taiteeseen, maahanmuuttajatoimintaan sekä liikuntaan.

 

Kulttuuriavustuksista suurin avustuskokonaisuus on kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset. Tästä kokonaisuudesta myönnettiin avustuksia 49 yhteisölle 643 199 euroa. Raha-avustusten osuus on 463 000 euroa ja tila-avustusten 180 199 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä kulttuurin saavutettavuus. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille, valtakunnallisille aluekeskuksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä museoille.

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen tuki ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Lisäksi myönnettiin erikseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle tilat vastikkeetta käyttöön Kulttuuritalo Laikusta.

Kulttuuriharrastusyhdistyksille 38 700 euroa

Kulttuuriharrastusyhdistyksille myönnettiin toiminta-avustuksia 52 yhteisölle yhteensä 38 700 euroa. Kulttuuri- ja harrastusyhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla. Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan: erityisryhmien esimerkiksi vammaisryhmien kulttuuriharrastustoiminta, kirjallisuus, kuorot, kuvataide, lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset, tanssi ja teatteri.

Liikuntapalveluihin 741 000 euroa

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia myönnettiin 86 yhdistykselle yhteensä 741 000 euroa. Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille tai nuorille suunnattua harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.

Soveltavaan liikuntaan 24 000 euroa

Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Avustusta myönnettiin 14 yhteisölle yhteensä 24 000 euroa.

Kaupunginosayhdistyksille 3 300 euroa

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin 10 yhteisölle 3 300 euroa. Kaupunginosayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. Arviointikriteerien mukaan toiminnan tulee tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta.

Maahanmuuttajayhdistyksille 12 200 euroa

Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin 11 yhteisölle yhteensä 12 200 euroa. Maahanmuuttajayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille ja joiden tarkoitus on maahanmuuttajayhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta. Avustusta ei myönnetä alle 30 jäsenen yhdistyksille, oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen.

Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämiseen 213 000 euroa

Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksia myönnettiin 23 yhdistykselle yhteensä 213 000 eurolla. Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Toiminnassa tulee esityksen mukaan olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta ja toiminnan tulee olla säännöllistä ja ympärivuotista.

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen 32 900 euroa

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksia myönnettiin kahdeksalle yhdistykselle 32 900 euroa. Avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa. Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.

Perheitä tukevaan työhön 52 000 euroa

Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen, ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Avustusta myönnettiin yhteensä 15 yhteisölle 52 000 euroa.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691


Teksti Elina Haapala