Siirry sisältöön

Rongankatua uudistetaan lehmuskuja säilyttäen

Julkaistu 23.3.2021 22.48

Rongankatua on tarpeen uudistaa muun muassa pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantamiseksi. Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 23.3.2021, että uusiminen tehdään lehmuskujan säilyttävän vaihtoehdon mukaan, jossa pyörätie tulee kadun keskelle. Jalkakäytäviä levennetään kadun molemmin puolin.

 

Suunnitelmassa pyöräilyn itä–länsi-suuntainen pääreitti saa laadukkaan, neljä metriä leveän kaksisuuntaisen jatkeen lehmuskujan keskelle. Reitti tulee keskustasta Patosillan kautta ja jatkuu kohti Tammelaa rautatien alikulun läpi. Tutkittavana oli myös vaihtoehto, jossa pääreitti olisi tullut Rongankadun etelälaitaan ja puukujalta olisi otettu tilaa autoliikenteelle. Nyt kadun keskelle jää kaksi 4,5 metrin levyistä puukaistaletta vanhoine puuriveineen.

Uusimisen yhteydessä tehdään myös joukkoliikenteen tarvitsemat ajantasauspysäkit ja mahdollistetaan liikennöinti Rongankadun kautta. Muita kehittämisen tavoitteita ovat olleet muun muassa oleskelumahdollisuuksien ja viihtyvyyden parantaminen, lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistaminen, rankkasateiden aiheuttamien ongelmien vähentäminen tai poistaminen sekä hulevesien hallinnan kehittäminen.

Liikenteellisenä tavoitteena on myös keskustan ajokehän osuuksien eli Satakunnankadun ja Rautatienkadun liittymien liikenteellisen toimivuuden varmistaminen ja liittymäjärjestelyjen kehittäminen sekä läpikulkevan liikenteen ohjaaminen kehäkadulle.

Rongankadun kehittämiselle on asetettu tavoitteita useissa Tampereen kaupungin toimintaa ohjaavissa linjauksissa ja strategioissa. Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi toteuttaa esimerkillisen laadukas pyörätie kantakaupunkiin ja kohteeksi on valittu Rongankatu.

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa on esitetty, että Rongankatua kehitetään tärkeänä jalankulun reittinä, jonka laatua ja jatkuvuutta on parannettava. Rongankatua kehitetään myös seudullisena pyöräilyn pääreittinä, jonka laatua parannetaan parantamalla liittymien turvallisuutta ja sujuvuutta sekä erottelemalla jalankulku ja pyöräily omille väylille.

Tutkitut vaihtoehdot

Rongankadun kehittämiseksi selvitettiin kahta vaihtoehtoa, joista oli tehty ideasuunnitelmat vuonna 2016. Valittu vaihtoehto säilyttää kadun nykyistä luonnetta ja viherympäristöä. Vaihtoehdossa pyöräliikenne sijoittuu puiden keskelle sujuvasti ja toimivasti.

Kadun etelä- että pohjoisreunan jalkakäytäviä levitetään nykyisestä 4,75 metriin. Bussipysäkit sijoitetaan Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun väliselle osuudelle. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 1,8 miljoonaa euroa.

Toisessa vaihtoehdossa tavoitteena oli koko kadun uudistaminen siten, että autoliikenne oli kadun pohjoisosassa, pyörätie tai pyöräkatu kadun eteläosassa ja kadun molemmilla reunoilla leveät jalkakäytävät. Pyörä- ja autoliikenteen väliin oli tarkoitus sijoittaa uusi puurivi ja viherkaista. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio oli noin 1,9 miljoonaa euroa.

Molemmissa vaihtoehdoissa Rongankadulle oli osoitettu noin 20 kadunsuuntaista autopysäköintipaikkoja. Vertailun perusteella todettiin valitun vaihtoehdon täyttävän paremmin Rongankadun kehittämiselle asetetut vaatimukset.

Valitusta vaihtoehdosta tehdään katusuunnitelma, jota esitellään asukkaille ja muille osallisille kesän aikana. Rakentaminen voi alkaa hyväksytyn katusuunnitelman pohjalta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Anna-Leea Hyry