Siirry sisältöön

Ikääntyneiden kotona asumista tukevaa teknologiaa kehittävälle PirKATI-hankkeelle rahoitusta

Julkaistu 17.3.2021 14.03

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmasta 1 miljoonan euron valtionavustuksen Pirkanmaan aluehankkeelle (PirKATI) vuosille 2021–2022. Rahoitusta käytetään uuden etäteknologian käyttöönottoon ja teknologiaa hyödyntävien toimintaprosessien kehittämiseen. Rahoituksen sekä ohjelman kansallisen yhteistyön avulla mahdollistetaan muun muassa Tampereella kehitetyn Kotidigi-alustan käyttöönotto ja monipuolinen hyödyntäminen.

Pirkanmaan aluehanketta koordinoi Tampereen kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Ikaalinen, Hämeenkyrö, Kangasala-Pälkäne YTA, Lempäälä, Parkano-Kihniö YTA, Pirkkala-Vesijärvi YTA, Sastamala, Virrat-Ruovesi YTA ja Ylöjärvi sekä Tampereen vanhuspalveluyhdistys ry. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT OY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa

Kotidigi-alustalla parempaa palvelua ja kustannustehokkuutta

Kotidigi-alusta yhdistää koti- ja etähoidon palveluja ja teknologiaratkaisuja. Se kokoaa tiedot asiakkaan kotona käyttämistä etäseurantalaitteista ammattilaisen käyttöliittymälle, jolloin ammattilaiselle muodostuu kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta reaaliaikaisesti 24/7.

Parhaimmillaan Kotidigi-alustan avulla voidaan kehittää työprosesseja niin, että sekä asiakaspalvelu että kustannustehokkuus paranevat. Esimerkiksi erikoissairaanhoidosta voidaan kotiuttaa aikaisemmassa vaiheessa potilaita, jos heidän jatkoseuranta pystytään toteuttamaan etänä. Kotihoidon asiakkaiden sairaalapäivien ja päivystyskäyntien määrä puolestaan vähenee, kun etäseurannan tiedon avulla ongelmiin osataan puuttua ennakoivasti. Jos Tampereen 4 000 kotihoidon asiakkaan sairaalavuorokausia pystytään vähentämään kolmella päivällä vuodessa asiakasta kohti, voi vuosisäästö olla lähes 5 miljoonaa euroa.

‒ Olemme Tampereella pyrkineet kehittämään ennaltaehkäiseviä, ennakoivia ja turvallisia kotona asumista tukevia palveluja. Kotidigialustan käyttöön saaminen on mittava askel tähän suuntaan. Hyöty hoitotyölle kasvaa teknologiaratkaisujen ja käyttäjävolyymin lisääntyessä, kertoo kehittämisjohtaja Anniina Tirronen Tampereen kaupungilta.

Kotidigi-alusta on kehitetty innovaatikumppanuusmallilla yhdessä yritysryhmittymä Solita Oy, Mediconsult Oy ja Cinia Oy kanssa.

‒ Ratkaisu antaa mahdollisuuden erilaisten teknisten etäseurantaratkaisujen laajempaan käyttöönottoon ja kasvattaa siten alan kansallista markkinaa. Integroidusti toimivalla kokonaisuudella on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla. Rakennamme parhaillaan yritysyhteistyöverkostoa viennin tarkoituksiin, toteavat terveys- ja hyvinvointitoimialan johtaja Risto Kaikkonen Solita Oy:stä ja liiketoimintapäällikkö Fia Saaristo Mediconsult Oy:stä.

Business Finland on tukenut Kotidigi-alustan kehittämistä 200 000 euron innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksella.

‒ Business Finlandissa Tampereen Kotidigi-projekti nähtiin mielenkiintoisena, koska se kohdistui kasvavalle kotiin vietävien palvelujen alueelle ja siirsi painopistettä mitattuun, dataan perustuvaan ennaltaehkäisyyn ja digitaalisiin ratkaisuihin. Projekti mahdollisti myös osallistuville yrityksille tuote- ja palvelukehityksen ja tuki niiden kansainvälistä kasvua, toteaa asiantuntija Maarit Lahtonen Business Finlandilta.

Kotidigi-alustaa jatkokehitetään ja juurrutetaan osaksi työtapoja yhteistyössä käyttäjien ja yritysryhmittymän kanssa.

‒ Henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön mahdollistaa tarpeen mukaiset tuotteen ja hoitotyön toimintaprosessit. Ketterän kehityksen malli ja tiivis yhteistyö yrityksen ja kaupungin kesken taas varmistaa sen, että suunnittelusta arkeen on lyhyt matka, toteaa erikoisuunnittelija Pekka Saarivirta Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluista.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tiina Hult
puhelin 040 152 769
sähköposti [email protected]