Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki, Suomen Olympiakomitea ja Varalan Urheiluopisto tiivistävät yhteistyötään

Julkaistu 18.3.2021 10.00

Tampere on yksi kuudesta Suomen Olympiakomitean nimeämästä valtakunnallisesta huippu-urheilun keskuksesta. Suomen Olympiakomitea, Tampereen kaupunki ja Varalan Urheiluopisto allekirjoittivat 18.3.2021 sopimuksen, jolla tiivistetään urheiluakatemiayhteistyötä suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi.

Uudessa yhteistyösopimuksessa sovitaan suomalaisen huippu-urheilun valtakunnallisista rooleista, tehtävistä ja yhteistyöstä verkoston sisällä.

– Tampere tunnetaan huippu-urheilun kotina. Maineemme monien lajien mestarina kirittää vahvistamaan liikunnan ja urheilun mahdollisuuksia entisestään. Olemme sitoutuneet liikunnan ja urheilun monipuoliseen edistämiseen. Tämä sopimus lujittaa huippu-urheilun roolia ja mahdollisuuksia Tampereella, sanoo Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly.

– Nyt solmittu sopimus on tahdonilmaisu keskinäisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on löytää yhteisiä resursseja ja lisätä osaamista, jolla suomalainen huippu-urheilu menestyy nykytilaa paremmin ja urheiluakatemiat, valmennuskeskukset sekä kaupungit ovat osa sitä menestystä, kommentoi Antti Paananen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheilua neljän eri ohjelman kautta, joita ovat huippuvaiheen ohjelma, urheiluakatemiaohjelma, kisaohjelma ja osaamisohjelma. Lajit vastaavat omasta menestyssuunnitelmastaan sekä toimintansa kehittämisestä. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset toimivat tuki- ja asiantuntijaverkostona seuroille, urheilijoille, valmentajille. Kaupungit johtavat omaa liikunta- ja olosuhdetoimintaansa oman strategiansa mukaisesti. Sopimuksen myötä toimijoita velvoitetaan entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen ja yhteistyön tavoitteista sovitaan yksityiskohtaisemmin vuosittain käytävissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä sopimuksen syntyyn ja todetaan Tampereen olevan yksi keskeisistä toimijoista urheiluakatemiaverkostossa.

– Tampere on meille tärkeä kaupunki, johon useat lajit keskittävät huippu-urheilutoimintaansa. Tampereen Urheiluakatemian ja Varalan valmennuskeskuksen rooli on merkittävä myös valtakunnallisessa urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostossa, jatkaa Paananen.

– Huippu-urheilu on kiinteä osa Varalan strategiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa urheilijoiden menestys ja tehdä Tampereesta vetovoimainen urheilukaupunki. Tämä sopimus luo meille loistavan pohjan edistää tätä strategista tavoitettamme, pohtii Varalan Urheiluopiston toimitusjohtaja Riku Granat.

– Tämä yhteistyösopimus on hieno osoitus Tampereen roolista urheilukaupunkina. Sopimus ohjaa osapuolia yhteisessä tavoitteessa suomalaisen huippu-urheilun edistämiseksi vastuullisesti, ja kaikkien keskeisten toimijoiden roolit huomioiden, toteaa Varalan valmennuskeskuksen ja Tampereen Urheiluakatemian johtaja Hannele Hiilloskorpi.

Tahojen edustajat kolmikantasopimuksessa.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikko Salonen, toimitusjohtaja, Olympiakomitea. Riku Granat, toimitusjohtaja, Varalan Urheiluopisto. Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisojohtaja, Tampereen kaupunki. Antti Paananen, urheiluakatemiaohjelman johtaja, Olympiakomitea. Hannele Hiilloskorpi, valmennuskeskuksen johtaja, Varalan Urheiluopisto. Lauri Lyly, pormestari, Tampereen kaupunki.

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, joka sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemia mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Tampereen urheiluakatemiaa johtaa Varalan Urheiluopisto.

Koko urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on varmistaa, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, ja että urheilijat voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla.


Lisätietoja

Liikunta- ja nuorisojohtaja
Pekka P. Paavola
puhelin 050 554 5831
sähköposti [email protected]