Siirry sisältöön

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki

Julkaistu 17.3.2021 10.33

Korona-aika on muuttanut ihmisten käsityksiä ja toiveita oman elinympäristönsä suhteen. Kaupunkien vetovoiman osalta korostuvat erityisesti asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus, sekä yhteisöllisyys.

Vetovoima-arvosanojen vertailukuvassa Tampere on saanut paremman tuloksen kuin muiden kaupunkien keskiarvo on.
 

Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja ovat Tampere ja Kuopio. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa hyvän arvosanan saavat myös Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo.

T-Median Vetovoima&Vaikutus -tutkimuksessa selvitettiin potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä kaupunkien vetovoimasta. Vaikka asukasluvultaan kymmenen suurimman kaupungin saamissa arvoissa on selkeitä eroja, niin kaikkien kaupunkien vetovoimassa korostuvat erityisesti alueen elinvoiman, sijainnin ja tarjottavien palveluiden merkitykset.

Tampere on kymmenen suurimman kaupungin joukossa poikkeus, se on ykkönen vetovoimassa, ja myös Luottamus&Maine -mallissa, jossa mitataan esimerkiksi kaupungin hallinnon toimivuutta ja mainetta työnantajana.

Vetovoima ja luottamus on ansaittava

Tampere on malliesimerkki kaupungista, jossa on tehty pitkään työtä kaupungin vetovoiman ja maineen eri osatekijöiden suhteen. Kaupunki saa ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan elinvoima osa-alueesta, jossa on kyse kasvavasta talousalueesta, jolla yritykset voivat hyvin.

– Menestyksemme ytimessä on hyvä yhteistyö alueemme yrityksien, elinkeinoelämän ja korkeakouluyhteisön kanssa. Asukkaissamme suurin ikäluokkamme ovat 24-vuotiaat, jotka ovat osaamisen, innovoinnin ja kehityksen kimmoke. Pelkillä yrityksillä, opiskelu- ja työpaikoilla emme ykköspaikkaa toki saa vaan tarvitsemme kulttuuria, elämyksiä ja toimivia palveluita hyvinvoinnin sekä kasvun tueksi. Tästä kyvystä tehdä päätöksiä ja parantaa tamperelaisten elämää saamme kehuja laajalti, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Yliopistoilla myönteinen vaikutus

T-Median korkeakouluja koskevan selvityksen mukaan voi päätellä, että paikkakunnalla toimivalla yliopistolla on myönteinen vaikutus kaupungin vetovoimaan. Vetovoima -tutkimus tukee olettamusta. Leimalliset yliopistokaupungit – Tampere, Kuopio, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo – saavat kaikki vetovoimastaan hyvän kokonaisarvion.

Näin tutkittiin

Tulokset pohjautuvat joulukuussa 2020 toteutettuun Vetovoima&Vaikutus-tutkimukseen, jossa selvitettiin kaupunkien vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa. Tutkimukseen vastasi 1 700 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 1565-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

T-Median Vetovoima&Vaikutus-tutkimusmallissa kaupungin saama arvo muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona: elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.