Siirry sisältöön

Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin jatkuu 7.4. asti

Julkaistu 12.3.2021 11.00

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakuaikaa on jatkettu koronavirustilanteen vuoksi. Haku jatkuu 7.4.2021 klo 15.00 saakka. Asiasta päätti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Ohjausta myös yläkoulujen etäopetusjakson aikana

Hakuihin liittyvää ohjausta ja oppilaanohjausta annetaan myös yläkoulujen etäopetusjakson aikana (8.3. – 28.3.2021) aikana. Mahdollisia tapoja toteuttaa ohjausta ovat etäyhteyksillä toteutettava ohjaus, sekä pienryhmä- tai henkilökohtainen ohjaus hygienia- ja väljyyssuositukset huomioiden.

Opinto-ohjaajat huolehtivat tarvittavasta yhteishakuun liittyvästä ohjauksesta. Ohjausta saa henkilökohtaisesti ja oppitunneilla lukujärjestyksen mukaan. Liitteet ja tarvittavat lausunnot kerätään tai sovitaan, jos perhe toimittaa ne itse. Yhteishaut tehdään tarvittaessa ohjatusti joko koululla tai Teamsin kautta. Osassa kouluista on jo lähtökohtaisesti sovittu ja ohjattu, että haku tehdään kotona yhdessä huoltajan kanssa ja apua tähän saa edelleen.

Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä niihin nuoriin ja tarvittaessa heidän huoltajiinsa, jotka eivät ole tehneet hakua koulussa sovitun aikataulun mukaisesti.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut ovat:

  • Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
  • Haku vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
  • Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA).

Koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa hakukohtaisilla hakulomakkeilla. Koulutukset alkavat syksyllä 2021.


Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö
Harri Jurvela
puhelin 040 806 2829
sähköposti [email protected]