Siirry sisältöön

Hoitoon pääsystä yhteydenottoja potilasasiamiehelle

Julkaistu 11.3.2021 15.13

Tampereen kaupungin potilasasiamies palvelee Tampereen, Oriveden, Kangasalan, Pälkäneen, Lempäälän sekä TAYS Hatanpään toimintayksiköissä asioiva potilaita. Potilasasiamies käsitteli vuoden 2020 aikana koko toiminta-alueella yhteensä 1340 asiaa. Asiatapahtumista oli 934 Tampereelle, 36 Orivedelle, 72 Kangasalle, 7 Pälkäneelle ja 63 Lempäälään.

Potilasasiamiehen vuosiselvitys kuvaa potilasasiamiehen näkemystä potilaan aseman ja oikeuksien kehityksestä vuodelta 2020. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vuosiselvitystä kokouksessaan 18.3.2021.

Kuntalaiset ottivat eniten yhteyttä potilasasiamieheen terveysasemien ja terveyskeskusten hoitoon liittyen. Yhteydenoton suurimpana syynä oli ensimmäistä kertaa hoitoon pääsy. Hoitoon pääsyn vaikeudesta kerrottiin potilasasiamiehelle erityisesti psykiatrian, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon palveluissa.

Terveysasemiin ja -keskuksiin liittyen potilasmies on saanut aiempien vuosien tapaan yhteydenottoja potilailta, jotka ovat pettyneet siihen, että ovat saaneet lääkärinajan pitkän ajan päähän tai heillä on ollut vaikeuksia päästä läpi palveluun, jotta ylipäänsä voisivat varata ajan. Potilaat toivat esiin huoltaan diagnoosin viivästymisestä ja kokivat, ettei terveyshuolia otettu tarpeeksi vakavasti tai tutkittu kunnolla. Potilasasiamiehelle tuotiin esiin myös pettymystä siihen, että erikoissairaanhoidon lähetteet palautuivat takaisin ilman, että potilaat itse pääsivät kertomaan oireistaan erikoislääkärille.

Potilasvahinkoihin liittyvien yhteydenottojen määrä laski merkittävästi edellisistä vuosista.

‒ Onko terveydenhuollossa onnistuttu vähentämään potilasvahinkoja vai ovatko ihmiset vuonna 2020 keskittyneet koronaviruksesta selviytymiseen, eivätkä sen vuoksi ole jaksaneet lähteä valittamaan aiemmin tapahtuneista potilasvahingoista, pohtii sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen. ‒ Osa potilasvahinkoihin liittyvien yhteydenottojen laskusta selittynee myös sillä, että osassa palveluista on keskitytty lähinnä kiireellisiin toimenpiteisiin koronan vuoksi, joten toimenpiteitä on tehty vähemmän, jatkaa Mehtonen.

Vuosi 2020 on ollut kaikkialla maailmassa hyvin erilainen aiempiin vuosiin nähden koronapandemian vuoksi, minkä seurauksena ihmisten välistä kanssakäymistä on ollut tarpeen rajoittaa. Tämä on hyvin merkittävässä määrin vaikuttanut terveyspalveluiden toimintaan. Poikkeuksellisessa tilanteessa on jouduttu toimimaan poikkeuksellisesti. Tästä huolimatta koronaan liittyvät syyt ovat yllättävän vähän näkyneet potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa. Vuonna 2019 potilasasiamies otti tilastoihin uuden luokan, lääkehoidon toteuttaminen, ja vuonna 2020 tähän luokkaan liittyneet yhteydenotot selvästi kasvoivat edellisestä vuodesta.

Vuosiselvityksessä potilasasiamies tuo esiin havaintojaan määräajassa muistutuksiin vastaamisesta, käy lävitse tietosuojaohjeistusta potilasasiakirjojen oikaisemiseen ja pohtii kuolleen potilaan omaisen kohtaamisen tärkeyttä. Potilasasiamies pohtii myös terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden aktiivista roolia potilasturvallisuuden edistämisessä sekä terveydenhuollon yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa, erityisesti paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja potilaiden kohdalla. Sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtosen näkemyksen mukaan potilasturvallisuuden osalta terveydenhuollon organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että käytössä ovat sellaiset toimintajärjestelmät ja toimintatavat, ettei potilaille jää ilmoittamatta esimerkiksi huolestuttavat laboratoriotulosten tai muiden tutkimustulosten vastaukset.


Lisätietoja

Sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen
puhelin 040 800 4186

Potilasasiamies
sähköposti [email protected]