Siirry sisältöön

Sosiaaliasiamies painottaa kuntien työntekijöiden vastuuta ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista

Julkaistu 11.3.2021 15.03

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies käsitteli 943 asiaa vuonna 2020. Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Valkeakoski ja Pälkäne. Sosiaaliasiamies tekee vuosittain selvityksen alueensa kunnanhallituksille sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee selvitystä 18.3.2021.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös sosiaalihuollossa koronapandemian vuoksi. Jonkin verran huolta aiheuttivat pandemian takia asetetut rajoitustoimenpiteet. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa väliset sekä palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten ja omaisten peruuntuneet tapaamiset harmittivat.

‒ Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjaratkaisussaan sekä eduskunnan oikeusasiamies omassa ratkaisukäytännössään todennut vierailukieltojen sosiaalihuollon asumisyksiköihin olleen lainvastaisia. Joiltain osin ketteryys vierailukäytäntöjen muuttamisessa ja perusteluissa ei ole ollut toivotulla tasolla, eikä eroa poikkeusolojen ja normaaliolojen välillä ole kaikissa yksiköissä tehty. Täytyy kuitenkin muistaa, että maaliskuussa 2020 olimme yllättäen täysin uudenlaisessa tilanteessa. Nyt olemme uudestaan poikkeusoloissa ja tilanteessa, jossa sosiaalisia kontakteja on suositeltu välttämään, pohtii sosiaaliasiamies Laura Helovuo.

Lainsäädäntö painottaa työnantajan vastuuta laadukkaiden palvelujen toteutuksessa. Jotta lain tarkoitus toteutuu käytännössä, tarvitaan sosiaalialan työpaikoilla hyvää johtamista ja henkilöstön koulutusta. Usein paras käsitys asiakkaiden palvelujen toteutumisesta on sosiaalialan henkilöstöllä. Sosiaaliasiamies muistuttaakin, että henkilöstöllä on sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Ilmoitus tehdään toiminnasta vastaavalle ja viime kädessä oman alueen aluehallintovirastoon. Valvovana viranomaisena aluehallintovirasto selvittää tilanteen ja voi tarvittaessa ohjata tai määrätä työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin.

Lastensuojelusta useimmiten yhteydenottoja

Sosiaaliasiamieheen otetaan edellisvuosien tapaan eniten yhteyttä lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelua ja lapsiperheiden sosiaalityötä koskevissa yhteydenotoissa korostuu kokemus siitä, ettei asiakas koe tulevansa kuulluksi, työntekijää on vaikea tavoittaa ja asiakirjapyyntöjä ei aina toimiteta lain määrittelemässä ajassa. Palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat jäävät välillä tekemättä tai niiden tekemiseen tai niiden asiakkaalle toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan.

Sosiaaliasiamieheen on ottanut yhteyttä useampi paljon palveluja käyttävä kuntalainen, joka on kertonut, että heidän asiakkuutensa on päätetty mielenterveyspalveluissa, josta on ohjattu aikuissosiaalityöhön ja nyt asiakkuus on lopetettu myös aikuissosiaalityössä.

‒ Sosiaaliasiamiehen selvitellessä ilmiötä on selvinnyt, että ammattihenkilö ja asiakas ovat eri mieltä tuen tarpeisiin vastaavista palveluista. Aikuissosiaalityössä on tunnistettu haaste ja lähdetty kehittämään perinteisen muutossosiaalityön rinnalle huoltapitävää sosiaalityötä. Sillä pyritään säilyttämään yhteys myös kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuntalaisiin, vaikka asiakas ei pystyisi tavoitteelliseen työhön tilanteensa parantamiseksi. Asiakkaan ja sosiaalityön yhteyden säilyttäminen kuulostaa oikealta suunnalta, toteaa Laura Helovuo.


Lisätietoja

Sosiaaliasiamies
Laura Helovuo
puhelin 040 800 4187

Sosiaaliasiamies
sähköposti [email protected]