Siirry sisältöön

Sepänkadun raitiotietyöt alkavat – alueelle liikennejärjestelyjä ja kulkureittimuutoksia

Julkaistu 11.3.2021 11.46

Sepänkadulla aloitetaan raitiotien rakentamistyöt viikolla 11 eli 15.3. alkaen. Työt aloitetaan Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella, ja ensimmäiseksi tehdään hulevesilinjaa ja muita johto-ja putkisiirtoja kadun itäreunassa. Työt tällä katuosuudella kestävät ensi vuoden kesään saakka.

Näkymä Sepänkadulle
 

Töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä alueelle. Töiden vuoksi autoliikenne siirtyy tässä vaiheessa kadun länsireunaan siten, että kumpaankin suuntaan on yksi ajokaista. Jalankulku ohjataan kadun länsipuolelle. Sepänkadun ylittävät suojatiet säilyvät nykyisellään. Pyöräily Pirkankatu–Satakunnankatu-väliltä ohjataan kiertoreiteille mm. Pirkankadun pohjoispuolen kautta Tipotielle ja Satakunnankadulle. Kiinteistöille pääsy ja huoltoajo Sepänkadulla varmistetaan kaikissa työvaiheissa.

Sepänkadun raitiotietöitä jatketaan myöhemmin keväällä siten, että Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan toukokuun alkupuolella. Silloin aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen. Tällöin myös osuus Pirkankatu-Satakunnankatu katkaistaan autoliikenteeltä. Sepänkadun sillan ja katualueiden sulkemisesta ja niiden liikennevaikutuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden aloitusta.

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan rautatiealueella yötöinä

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan kevään aikana tekemällä ensin rautatiealueella sähköratamuutoksia. Sen jälkeen valmistellaan sillan purkua ja rakennetaan suojakatos junaliikenteelle siltatöiden ajaksi. Suojakatoksen valmistuttua aloitetaan Sepänkadun sillan purku ja uuden sillan rakentaminen. Rautatiealueella työskennellään pääsääntöisesti öisin.

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Työt kestävät tämän vuoden toukokuulta loppukesään 2022 asti.


Lisätietoja

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Raitiotieallianssi:
Lohkopäällikkö
Olli Tuomisto
puhelin 040 8690 874


Teksti Marja Merta

Kuvat Raitiotieallianssu