Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaupunkipyörien asemien paikat

Julkaistu 9.3.2021 21.50

Kaupunkipyörien asemien verkostosta päätettiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 10.3.2021. Tavoitteena on kaupunkipyöräjärjestelmän koekäytön aloitus kesäkuussa. Hyväksytyn koekäyttöjakson jälkeen heinäkuussa alkaa varsinainen toiminta.

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä, jotka ovat kaikkien käytettävissä maksua vastaan. Kaupunkipyörät saa käyttöönsä mobiilisovelluksella. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto osana joukkoliikennejärjestelmää on pormestariohjelman tavoitteita.

Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmässä on 700 pyörää, 70 pyöräasemaa, 1050 kaupunkipyörätelinettä ja 70 infotaulua. Järjestelmään kuuluu kaupunkipolkupyörät, niiden telineet ja asemat, hallintajärjestelmä sekä järjestelmän käytön mahdollistavat ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet. Mukaan kuuluu myös varaosa-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelut.

Pyörien on tarkoitus olla asiakkaiden käytettävissä ympärivuorokautisesti pyöräilykauden 15.4.–31.10. aikana. Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmän palveluntuottajaksi on valittu CityBike Vantaa. Järjestelmän hinta neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Pyörien operoinnista ja asiakaspalvelusta vastaa Tampereen Sarka Oy, joka on Tampereen kaupungin omistama sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yritys. Tampereen Sarka Oy työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä ihmisiä omiin palveluihinsa ja auttaa heitä työhönvalmennuspalvelun avulla eteenpäin jatkotyöllistymisessä.

Liikkeelle keskusta-alueella

Kaupunkipyöräjärjestelmän toiminta-alueen ytimenä on aloitusvaiheessa Tampereen keskusta ja sen lähialueet. Kaupunki suunnittelee kaupunkipyöräasema-alueet ja hankkii tarvittavat luvat. Kaupunki tyhjentää asema-alueet sekä tarvittaessa päällystää alueet asfaltilla tai kiveyksellä. Tampereen Sarka Oy osallistuu tarvittaviin maarakennustöihin.

Kaupunkipyörien asemaverkoston suunnittelu aloitettiin kesällä 2019 palvelualueen ja järjestelmän laajuuden määrittelyllä sekä alustavan asemaverkoston yleissuunnittelulla. Työn alussa tehtiin nettikysely kaupunkipyöräasemien sijoittamisesta, ja kyselyyn saatiin lähes 10 000 ehdotusta asemapaikoista.

Asemaverkoston suunnittelu perustui asukaskyselyn tuloksiin, väestö- ja työpaikkatietoihin, maankäyttöön ja liikenneverkkoon, joukkoliikenteen palveluntarjontaan, pyöräliikennemääriin ja topografiaan sekä muiden kaupunkien kokemuksiin.

Asemien toimivuutta ja käyttöasteita seurataan tarkasti. ja tarvittaessa asemien sijoitteluun tehdään pieniä muutoksia saatujen havaintojen ja palautteiden perusteella. Tulevaisuudessa tavoitteena on kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen koko kantakaupungin alueella, jolloin käytössä olisi noin 1 100 - 1 300 kaupunkipyörää ja 110 – 130 kaupunkipyöräasemaa.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104