Siirry sisältöön

Hervannan keskuksen itäpuolelle lisää asuntoja kaavamuutoksella

Julkaistu 25.2.2021 10.17

Hervannan liikekeskuksesta itään, yliopistokampuksen pohjoispuolelle on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 18.3.2021 saakka. Kaavaluonnosta esitellään myös kaupungin verkkosivuilla olevalla videolla.

Viitesuunnitelman havainnekuva, Verstas Arkkitehdit Oy
 

Havainnekuva viitesuunnitelmasta, Verstas Arkkitehdit Oy

Noin 6,6 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Hervannan valtaväylästä itään pääosin Poliisikoulunkadun ja Tekniikankadun välissä. Kaava-alueella sijaitsee nykyisin toimisto- ja tutkimuskäytössä oleva rakennus Tutka sekä teekkarisauna. Osa alueesta on rakentamatonta. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Insinöörinkadulla.

Asemakaava on tuomassa raitiotiereitin tuntumaan noin 750 uutta asukasta. Asumista on tulossa kolmeen kortteliin, joista kaksi on luonnoksen mukaan Hervannan valtaväylän varrella. Viisi-kuusikerroksisiin kerrostaloihin on tulossa myös liiketilaa. Toimistotilojen kortteli sijoittuu niistä itään. Kolmas, kuuden kuudesta seitsemään kerroksen asuintalon kortteli on idempänä puistoalueen vierellä. Lähimpänä kaava-alueen itärajaa on rajattu Teekkarisaunalle erotettava alue.

Rakennusoikeutta lisätään

Alueella on ennestään käyttämätöntä rakennusoikeutta. Lisää on tulossa noin 15 000 kerrosalaneliötä. Asuinrakennusoikeutta on tulossa 34 000 kerrosalaneliömetriä, ja toimisto-, liike-, opetus- ja tutkimuskäyttöön osoitetaan noin 14 400 kerrosneliömetriä. Lisäksi alueelle rakennetaan asuinrakennusten maanalaiset pysäköintilaitokset.

Nykyistä toimistorakennusta täydennetään uudella rakennusosalla. Hervannan valtaväylän läheisyyteen lisätään liiketiloja. Toimisto- ja liiketiloilla on monikäyttöinen kaavamerkintä, joka tukee myös kampustoimintoja. Teekkarisaunalle erotetaan tontti nykyisen vuokra-alueen mukaan.

Kaavaluonnokseen on merkitty uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Kaavaan liittyvässä liikenneselvityksessä esitetään myös jalkakäytäviä Tekniikankadulle ja Poliisikoulunkadulle sekä suojatieyhteyttä Hervannan valtaväylän yli.

Tekniikankadun ja Poliisikoulunkadun itäosaan muodostetaan puisto ja pyöräilyreitti sekä varataan tila alueleikkipaikalle. Reitin jatkuminen pohjoiseen mahdollistetaan alikulkuvarauksella.

Kaupunkiaukio kallion kupeeseen

Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kapea kaupunkiaukio liiketiloineen. Aukio ja taideaihe valaistuksineen korostavat korttelin sijaintia Hervannan keskusakselilla.

Hervannan Valtaväylän vierellä asuinkorttelit muodostavat muurimaisen, pihoja suojaavan massan. Tekniikankadun eteläpuolella kulmaan on sijoitettu tornimainen rakennusosa.

Asuinrakentaminen ja pihat yhdistyvät puustoisina säilyviin kallioihin. Pihojen korkeuseroja hyödynnetään pysäköintilaitosten rakentamisessa. Itäisen korttelin pistemäiset asuintalot sijoittuvat vapaammin puistoon avautuvalle kalliorinteelle.

Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos, siihen liittyvä rakentamistapaohje, viitesuunnitelma, selostus ja selvitysaineistoa on nyt nähtävillä. Seuraavaksi asemakaavaa tarkistetaan kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi.


Lisätietoja

Asemakaavoitus
Kaavoitusarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin 044 4863500


Teksti Anna-Leea Hyry