Siirry sisältöön

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset

Julkaistu 22.2.2021 22.28

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.2.2021 hallintosäännön muutokset, jotka astuvat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021.

Merkittävimmät hallintosäännön muutokset koskevat apulaispormestareiden määrää, valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistoa, kaupunginhallituksen edustusta lautakuntien kokouksissa sekä tarkastustoimikunnan poistamista. Lisäksi päätettiin palauttaa luottamushenkilöiden palkkiot vuoden 2017 tasolle.

Uudella valtuustokaudella apulaispormestareita on kolmen sijasta neljä. Kun sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät pois kaupungilta, apulaispormestareiden määrä palautetaan kolmeen. Valtuuston ja kaupunginhallituksen kolmannesta varapuheenjohtajasta luovutaan.

Tarkastustoimikunnan sijaan tietyt sisäisen valvonnan asiat käsitellään koko kaupunginhallituksen kokoonpanossa. Tarkastustoimikunta lakkautetaan ja tehtävät siirretään kaupunginhallitukselle. Sisäinen tarkastus siirretään kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisuudesta kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tamperelaisten jäsenten lukumäärä vähennetään yhdeksästä seitsemään. Hallintosäännössä täsmennetään myös apulaispormestarin ja palvelualueen johtajan välistä tehtävän- ja vastuunjakoa.

Kaupunginhallituksen edustajasta lautakunnissa luovutaan. Kaupunginhallitus voi määrätä valtuustoon ja liikelaitosten johtokuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Liikelaitosten johtokuntiin nimettävien kaupunginhallituksen edustajien tulee olla konsernijaoston jäseniä tai varajäseniä.

Hallintosääntöön lisättiin nuorisovaltuustolle aloiteoikeus. Nuorisovaltuuston aloitteet tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet ja ne käsitellään aina asiasta toimivaltaisessa toimielimessä.

Tampereen kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä muutettiin siten, että pormestari nimeää häiriötilanteiden johtoryhmään kuuluvat virkamiehet erikseen. Uuden valtuustokauden alussa aloittaa myös liikennetoimikunta.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja pormestariston palkat tarkistettiin vuoden 2017 tasolle

Valtuustossa päätettiin myös 1.6.2021 aloittavien luottamushenkilöiden palkkiot sekä pormestarin ja apulaispormestareiden palkat.

Pormestarin, apulaispormestareiden sekä luottamushenkilöiden palkkioita alennettiin viidellä prosentilla 1.5.2018 alkaen osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Palkkiot palautettiin nyt sille tasolle, jossa ne olivat ennen leikkausta vuonna 2017. Pormestarin palkka on 1.6.2021 lähtien 14 625 euroa ja apulaispormestareiden palkka 7500 euroa.

Kokouspalkkioiden maksamisessa niin sanotusta kolmen tunnin säännöstä luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotusperusteena luovutaan. Kokouspalkkion nosto ei vaikuta tosiasiallisesti saadun palkkion määrään, koska nykyisin kokouksesta on maksettu kolmen tunnin jälkeen 50 prosentin korotus ja edelleen aina kahden tunnin jälkeen uusi 50 prosentin korotus.

Valtuuston uusi kokouspalkkio on 380 euroa ja kaupunginhallituksen ja sen jaoston palkkio 280 euroa. Näitä summia ei enää koroteta kokouksen keston mukaan. Edellytyksenä palkkion saantiin on nykyisen yhden tunnin sijaan kahden tunnin läsnäolo kokouksessa. Valtuuston osalta läsnäoloon luetaan mukaan myös kyselytunnit ja iltakoulut. Kaupunginvaltuuston talousarviokokoukset ovat olleet kestoltaan yhden päivän mittaisia ja tämän vuoksi talousarviokokouksesta maksetaan 190 euron lisäpalkkio yli kuusi tuntia kestävissä kokouksissa. Lautakuntien, niiden jaostojen, johtokuntien ja toimikuntien kokouspalkkio on 200 euroa.

Valtuuston puheenjohtajistolle sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavat vuosipalkkiot palautettiin vuoden 2017 tasolle. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkiot ovat 8000 euroa, valtuuston varapuheenjohtajan palkkio 3000 euroa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan 3000 euroa ja kaupunginhallituksen jäsenten 2500 euroa. Konsernijaoston puheenjohtajan palkkio nostettiin 4750 eurosta 7000 euroon ja varapuheenjohtajan 2375 eurosta 3000 euroon.

1.6.2021 aloittavan valtuuston vaihtuessa aloitetaan uusi käytäntö, että luottamushenkilöt käyttävät kokouksissa omia tietokoneitaan ja kaupunki maksaa luottamushenkilöille tästä korvauksen.


Lisätietoja

Lakimies
Riikka Viitaniemi
puhelin 050 526 3225
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki