Siirry sisältöön

Poikkeustilanteesta huolimatta sijoitusvuodesta muodostui melko hyvä

Julkaistu 22.2.2021 20.44

Tampereen kaupungin sijoitustoimintaa harjoitettiin vuonna 2020 valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toimintaa ohjasi hallintosäännön mukainen konsernijohtajan hyväksymä yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma. Tampereen kaupungin sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit esiteltiin kaupunginhallitukselle 22.2.2021.

- Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2020 tuotoille olivat varovaisen positiiviset. Tuolloin pandemia ei ollut vielä kuvassa mukana. Se tietenkin muutti kaiken markkinoilla. Vuoden 2020 maalis-huhtikuussa esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi laski noin 36 prosenttia yhdessä kuukaudessa. Maailmanlaajuisten huikean suurten raha- ja finanssipoliittisten elvytysten ansiosta sijoitusmarkkinoiden toipuminen tapahtui yllättävän nopeasti ja valtaosa omaisuusluokkien indekseistä oli plussalla vuoden lopuksi, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen sanoo.

Vuoden 2020 lopussa kaupungin sijoitusten määrä oli 25,5 miljoonaa euroa ja vuoden tuotoksi muodostui 5,8 prosenttia.

Rahoitustoimintaa on niin ikään harjoitettu lainanottosuunnitelman ja valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Euroalueen korot olivat keskuspankin päättämien 1 850 miljardin euron suuruisten arvopapereiden osto-ohjelmien myötä erittäin matalalla koko vuoden 2020. Euribor-korot olivat miinuksella koko vuoden ja pitkät korot laskivat vuoden lopulla historiallisen matalalle.

Vuonna 2020 kaupungin lainamäärä kasvoi 119,9 miljoonaa euroa ja tasevelkaa oli vuoden päättyessä yhteensä 914,7 miljoonaa euroa. Yhdessä 103,4 miljoonan euron suuruisten rahoitusleasing-vastuiden kanssa korollisen vieraan pääoman määrä nousi ensimmäistä kertaa yli miljardin euron. Talousarviossa sitovaa on pitkäaikaisten lainojen muutos ja se toteutui 6,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.

Korolliselle vieraalle pääomalle laskettu kokonaiskorko oli viime vuonna noin 1,57 prosenttia. Tässä on huomioitu viitekorot, marginaalit ja suojauskustannukset. Vuoden 2020 päättyessä lainojen suojausaste oli 60 prosenttia, eli euribor-korkojen muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin noin 40 prosentin painolla.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki