Siirry sisältöön

Ikurin päiväkodin ja koulun suunnitelmat etenevät

Julkaistu 18.2.2021 18.16

Ikurin pienten lasten yksikön hankesuunnitelma hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 17.2.2021 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 18.2.2021. Uusi rakennus korvaa Ikurin nykyisen koulutalon sekä Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodit.

Syksyllä 2018 hyväksytyn päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman mukaan Ikurin koulu on jatkossa pienten lasten yksikkö. Päivähoitoikäisten ja alakoululaisten määrä on ollut Ikurin alueella tasainen viime vuosina. Tesoman koko koulupolun oppilasmäärä hieman kasvaa muutaman seuraavan vuoden ajan väestösuunnitteen mukaan, mutta tasaantuu sitten.

Nykyinen koulu on rakennettu kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen osa rakennettiin alun perin väliaikaiseksi kouluksi vuonna 1970. Toinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1976. Koulurakennus on perusparannettu vuonna 2011. Nykyisessä Ikurin koulurakennuksessa ja läheisessä Länsi-Tesoman päiväkodissa olisi tarve laajalle peruskorjaukselle.

Olemassa oleva Ikurin koulutalo puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. Koulurakennuksen tontilla sijaitsevasta siirrettävästä Myllärin päiväkodista ja Länsi-Tesoman päiväkodista luovutaan, kun uusi pienten lasten yksikkö valmistuu.

Uusi päiväkoti mitoitetaan 160 lapselle. Kouluun tulee kaksisarjainen esi- ja alkuopetus 150:lle 0-2-luokkien oppilaalle. Lisäksi koulussa varaudutaan myös noin kymmenen oppilaan erityisen tuen luokkaan. Rakennus suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi ja iltakäytön mahdollistavaksi.

Toteutussuunnittelu alkaa maaliskuussa 2021. Vanhan rakennuksen purkaminen on mahdollista vuoden 2021 syksyllä. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi huhtikuussa 2022. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuisi toukokuussa 2023 ja voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Hanke ei edellytä väistötilojen rakentamista, mutta edellyttää toiminnallisia muutoksia väistötilana toimivan Tesoman koulun tiloissa. Läheiset Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodit ovat toiminnassa rakentamisen ajan.

Rakennus suunnitellaan hirsirunkoiseksi. Kantavat ja jäykistävät väliseinät tehdään hirrestä. Kevyet väliseinät tehdään levytettyinä kertopuurankaväliseininä. Julkisivut verhotaan puuverhouksella. Keittiö, märkätilat ja väestönsuoja toteutetaan kivirakenteisina. Hirsirunkoisen hankkeen kustannusarvio on 9 945 000 euroa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta lisäsi päätökseen ponnen, että lautakunta edellyttää riittävien väistötilojen etsimistä Tesoman koulun lähialueelta kuitenkin niin, ettei Ikurin päiväkodin ja koulun hankesuunnitelman toteutus viivästy.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Hankearkkitehti
Arto Huovila
puhelin 040 642 7519
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki