Siirry sisältöön

Nuorten oppivelvollisuus laajenee

Julkaistu 16.2.2021 13.57

Nuorten oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Uuden lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Joukko nuoria istuu luokassa ja viittaa
 

Oppivelvollisuuden laajennus koskee ensimmäisenä ikäluokkaa, joka opiskelee 9. luokalla keväällä 2021. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005. Näillä nuorilla on jo voimassa oleva hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin. Jatkossa oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Nuori voi suorittaa oppivelvollisuutta monella eri tavalla

Laajenevaa oppivelvollisuutta voi lakiuudistuksen jälkeen suorittaa usealla eri tavalla:

 • lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen (lukio)
 • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto (ammatillinen oppilaitos)
 • myös ylioppilastutkinnon suorittaminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

Oppivelvollisuutta voi lakiuudistuksen jälkeen suorittaa myös:

 • 10 –luokalla eli perusopetuksen lisäopetuksessa (31.7.2022 saakka)
 • LUVA-luokalla eli lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (31.7.2022 saakka)
 • VALMA-koulutuksessa eli ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (31.7.2022 saakka)
 • tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (1.8.2022 lukien)
 • TELMA-koulutuksessa eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa
 • kansanopistossa järjestettävässä oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa
 • aikuisten perusopetuksessa
 • kansanopistossa järjestettävässä sellaisessa koulutuksessa, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa opiskelijan ja huoltajan kannalta?

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvollisuutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Se tarkoittaa, että tänä keväänä nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Kaikki keväällä perusopetuksen päättävät hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 tai muulla tavoin.

Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen niin kauan, kunnes hän on saanut koulutuspaikan.

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa, ei aloita opintojaan tai hänen jo alkaneet opintonsa keskeytyvät.

Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori hakeutuu peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja suorittaa oppivelvollisuuttaan 18-vuotiaaksi asti.

Kuinka hakeutumisvelvollisuus ja oppivelvollisuus toteutuvat käytännössä?

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista ja hakeutumista perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Tampereella opinto-ohjaajat antavat ohjausta hakuun liittyvissä asioissa sekä seuraavat, että oppilaat hakeutuvat koulutukseen ja aloittavat koulutuksessa. Koulujen opinto-ohjaajat tarkentavat koulujensa hakukäytänteitä ja tiedottavat niistä tarkemmin oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat nuorta kesällä, kun yhteishaun tulokset julkaistaan. Ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa. Nuori voi tehdä haun myös muihin avoinna oleviin koulutuksiin. Perusopetuksen opinto-ohjaajat ovat töissä yhteishaun tulosten julkistamisen aikaan. Näistä aikatauluista koulut tiedottavat tarkemmin kevään aikana.

Elokuun aikana perusopetuksen opinto-ohjaajat seuraavat ja valvovat, että nuori on aloittanut peruskoulun jälkeiset opinnot. Perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat elokuussa niitä nuoria, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai saaneet opiskelupaikkaa. Uuden lain myötä jokaiselle peruskoulun päättävälle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei muutoin saa opiskelupaikkaa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä elokuun jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle. Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa. Jos alkaneet opinnot keskeytyvät hakeutumisvelvollisuus tulee jälleen voimaan.

Lisätietoa oppivelvollisuuden suorittamisesta ja toisen asteen opintojen maksuttomuudesta on opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta -osiossa.

(Tekstiä muokattu 4.3.2021 klo 10.35: kevään yhteishakua on jatkettu koronatilanteen vuoksi: yhteishaku on 23.2.-7.4.2021.)


Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö
Harri Jurvela
puhelin 040 806 2829
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen