Siirry sisältöön

Valvontasuunnitelman 2020 toteuma: korona vaikutti ympäristöterveydenhuollon toimintaan

Julkaistu 11.2.2021 17.49

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain. Viime vuonna erityisesti koronapandemia vaikutti ympäristöterveysyksikön toimintaan. Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Isäntäkuntana toimii Tampere. Vuoden 2020 toteutumaraportti esitettiin yhdyskuntalautakunnan alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle 11.2 2021.

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö valvoo muun muassa elintarvikkeita ja niiden käsittelyoloja, talous- ja uimavesiä, tupakkalain noudattamista, asumisterveyttä,sekä koulujen, päiväkotien, liikunta-, kokoontumis- ja majoitustilojen terveydellisiä oloja. Tehtäviin kuuluvat myös eläinten hyvinvointi ja eläinlääkäripalvelut.

Alkuvuodesta 2020 alkanut Covid-19 -pandemia ja poikkeusolot vaikuttivat merkittävästi ennalta laaditun valvontasuunnitelman toteutumiseen. Yleistä ohjausta valvontakohteissa annettiin normaalia enemmän, osa valvontakohteista oli suljettuna ja tarkastustoiminta keskeytettiin noin 2–3 kuukaudeksi. Viranomaisresursseja kohdistettiin epidemian leviämisen ehkäisemiseen, ja samalla turvattiin viranomaisen oma toimintavalmius. Esimerkiksi sosiaalialan laitoksissa valvonta on toteutettu muulla tavoin kuin paikan päällä tehtävinä tarkastuksina. Ympäristöterveydenhuoltoon on tullut paljon ilmoituksia tartuntatautiviranomaisen valvontaan kuuluvista suositusten noudattamatta jättämisistä ja rajoitusten rikkomuksista.

Vuonna 2020 Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella tehtiin yhteensä 898 elintarvikealan toimintaan kohdistuvaa tarkastusta. Oiva-tarkastuksia tehtiin 719 (sis. 80 uusintatarkastusta). Oiva-arvosanaltaan näistä oli 33,2 % oivallisia 50,8 % hyviä, 15,2 % korjattavia ja huonoja 0,9 %. Elintarvikealan yritysten Oiva-raportit julkaistaan verkossa www.oivahymy.fi sekä yrityksessä. Raportti kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittiin maksuja 252 405 €. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli 46 %.

Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 84. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen tarkastusten mukainen toteuma oli noin 30 %. Tupakka- ja nikotiinilupien käsittelystä kertyi tuloja 12 120 € ja valvontamaksuista 241 920 €.

Ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkärit tekivät hyötyeläinten sairaskäyntejä 1439 joilla hoidettiin 4160 eläintä. Suurikokoisten harraste- ja seuraeläinten - etupäässä hevosten -sairaskäyntejä tehtiin 890 ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 8 656 , joilla hoidettiin yhteensä 10 194 eläintä. Päivystysaikana tehtiin 514 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 644 eläintä. Praktikkoeläinlääkärit hoitavat peruseläinlääkäripalvelut sekä hyötyeläinpäivystyksen alueellisesti viidestä toimipisteestä, jotka sijaitsevat Tampereella Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa

Pieneläinten päivystys järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n kanssa. Vuonna 2020 Evidensia Oy:n vastaanotoilla Tampereella, Toijalassa ja Hattulassa kävi yhteensä 3457 lemmikkieläintä päivystysaikana.

Valvontaeläinlääkärit tekivät 432 eläinsuojelutarkastuskäyntiä. Eläinsuojeluilmoituksia otettiin vastaan 484.

Terveydensuojelulain mukaan viranomaisen tehtävänä on antaa neuvontaa ja ohjausta ja tiedottaa terveydensuojelusta kuntalaisille. Kuntalaisten ja toimijoiden yhteydenottoihin vastattiin puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Yhteydenottoja, neuvontaa, kyselyitä, selvityspyyntöjä, saatuja selvityksiä sekä terveyshaittaepäilyjä ja valituksia kirjattiin tietojärjestelmään noin 2660 . Terveydensuojeluvalvonnassa tehtiin 426 tarkastusta, joista suunnitelmallisia oli 257 ja toiminnan aloittamiseen liittyviä 55. Terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi tehtiin 96 asunnontarkastusta. Parveketupakointikielto määrättiin 5 asuntoyhteisöön. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa koulu- ja päiväkotikohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Terveydensuojelun huomioimiseksi mm. suunnittelussa ja ympäristöluvissa annettiin lausuntoja 140.  Terveydensuojelun tulot olivat yhteensä 133 554 €. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli 77%.


Lisätietoja

Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang
puhelin 050 521 5184