Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tilinpäätöksestä tulossa erinomainen

Julkaistu 11.2.2021 14.15

Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä on tulossa aiempia arvioita parempi. Tilikauden tulokseksi arvioidaan muodostuvan 64,8 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunkikonsernin tuloksesta on tulossa noin 100 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lähikuva Ratinan sillasta kuvattuna kaupungista Pyhäjärven suuntaan.
 

Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta ilman niitäkin tulos olisi ollut noin 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä on 15 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Hyvän tuloksen taustalla olivat lisäksi vuonna 2018 käynnistetyn talousohjelman vaikutukset sekä odotettua parempi verotulokertymä.

Valtionosuuden 68,5 miljoonan euron tukipakettiin sisältyivät kunnallisverotulojen menetysten kompensointi, koronapandemian suojavarustekustannusten ja testaus- ja jäljityskustannusten korvaukset sekä ammatillisen koulutuksen valtionosuuden korotus. Koronapandemiasta aiheutuvia menoja arvioitiin kaupungille koituneen 68,7 miljoonaa euroa. Tämä arvio sisältää myös koronasta kaupungille aiheutuneet säästöt. Valtion tukien ja pandemiasta aiheutuneiden säästöjen yhteisvaikutus oli 117,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymällä talousohjelmalla tavoiteltiin yhteensä noin 43,5 miljoonan euron säästöjä vuosina 2019 ja 2020. Myöhemmin tavoitteita päivitettiin 49,7 miljoonaan euroon. Tavoitteet jakautuivat puoliksi menojen vähentämisiin ja tulojen lisäyksiin. Koronapandemian vuoksi vuoden 2020 toimenpiteet toteutuivat tavoitetta pienempinä, mutta talousohjelman tulosten kokonaismäärä vuosina 2018-2020 oli tavoitetta parempi.

– Hyvän tuloksen myötä meillä on paremmat mahdollisuudet huolehtia tärkeistä kaupunkilaisten palveluista ja investoinneista. Työtä talouden pitämiseksi tasapainossa on jatkettava, jotta talous ei nopeasti notkahda pakkasen puolelle, toteaa pormestari Lauri Lyly.

Toimintakate toteutui yli 30 miljoonaa euroa valtuuston hyväksymää tasoa pienempänä, mikä on osoitus kaupungin toimintayksiköiden hyvästä talouden hallinnasta vuonna 2020. Talousohjelman toimenpiteet sekä koronapandemian aiheuttamat toiminnan rajoitukset näkyivät myös toimintakatteessa.

– Vuosi 2020 oli kaupungin taloudessa yllätyksellinen ja oli lopulta poikkeuksellisen positiivinen. Koronan vaikutuksia vuoden 2021 talouteen on tässä vaiheessa kuitenkin hyvin vaikea arvioida ja näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta. Tämän vuoksi ei taloudessa ole mitään ylimääräistä liikkumavaraa, toteaa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Kaupunginhallitus käsittelee Tampereen kaupungin lopullista tilinpäätöstä 29.3.2021 ja valtuusto 17.5.2021.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Laura Vanzo