Siirry sisältöön

Jätehuoltomääräykset päivitetään - jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisätään

Julkaistu 10.2.2021 18.28

Kunnalliset jätehuoltomääräykset päivitetään. Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti asettaa luonnoksen nähtäville 17.2.–18.3.2021. Määräyksiä päivitetään uudistuvan jätelainsäädännön vuoksi. Uudistuksella pyritään vastaamaan EU:n asettamiin tiukentuviin kierrätystavoitteisiin, joiden mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2035 mennessä 65 %. Suomessa kierrätysaste oli vuonna 2018 vielä vain 42 %. Kierrätystavoitteiden tiukentumisen ohella päivitystarvetta jätehuoltomääräyksiin on tullut myös käytännön kokemusten ja asiakaspalautteiden pohjalta.

Jätehuoltomääräykset tulevat nähtäville ja kommentoitavaksi verkkoon www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta sekä kuntien ilmoitustauluille. Määräykset tulisivat asteittain voimaan 1.7.2021 alkaen. Määräykset koskevat toimialueen 17 kunnan kuntalaisia. Ne koskevat lisäksi kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa. Määräykset koskevat elinkeinotoimintaa tai esimerkiksi tapahtumajärjestäjiä vain rajoitetusti. Muun toiminnan jätehuoltoa säätelee puolestaan jätelainsäädäntö.

Paikalliset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Uudet erilliskeräysvelvoitteet koko toimialueelle

Uudet jätteiden erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan toimialueella alueittain ja jätelajeittain. Biojätteen, pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteen keräys tulee pakolliseksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Lisäksi kiinteistöjen on edelleen järjestettävä myös paperinkeräys jätelakiin perustuen. Velvollisuus ei koske pientaloja ja muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Tampereella lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023. Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun taajamassa 1.9.2023.

Omakotitaloissa voidaan erilliskeräyksen vaihtoehtona myös kompostoida biojäte. Elintarvikejätteen kompostoinnista on kuitenkin tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa kuten virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja terveyskeskuksissa. Erilliskeräys on järjestettävä 1.7.2022 mennessä, mikä jätelajien viikoittaiset kilorajat täyttyvät. Esimerkiksi biojäte on lajiteltava, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 10 kg viikossa ja muovipakkausjäte mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 5 kg viikossa.

Jätehuoltomääräyksiin on tulossa muutoksia myös jäteastioihin ja niiden tyhjennysväleihin, joihin tulee nykyistä enemmän joustoa. Esimerkiksi biojäteastia voidaan jatkossa tyhjentää kesäaikaan vähintään kahden viikon ja talviaikaan neljän viikon välein. Lietesäiliöiden tyhjennysväleihin ei esitetä muutoksia.

Myös yleisötilaisuuksien jätehuoltomääräyksiä tiukennetaan roskaantumisen ehkäisemiseksi ja jätteiden erilliskeräyksen parantamiseksi.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Suunnittelija
Minna Tjäderhane-Ojala
puhelin 040 806 3559

Alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja:
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen