Siirry sisältöön

Laukontorin länsireunan katusuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 9.2.2021 21.09

Ydinkeskustassa sijaitsevan Laukontorin länsireunan katusuunnitelma hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 9.2.2021 äänin 11 – 2. Laukontorilla uudistetaan pääasiassa sen viereisten katujen pyöräteitä eli torin länsi- ja pohjoisreunan yhteyksiä.

Lautakunta lisäsi äänin 7 – 5 ponnen, jonka mukaan selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan suunnitelman mukaiset katutilamuutokset torikauden 2021 ajaksi tilapäisratkaisuin ja kesän aikana saatujen kokemusten perusteella tarvittaessa muutetaan suunnitelmia. Varsinaiset rakennustyöt tehdään torikauden päätyttyä syksyllä 2021.

Suunnitelman mukaan Laukontorin länsireunaa pitkin kulkee asfalttipäällysteinen kaksisuuntainen pyörätie, joka erotetaan muusta torialueesta luonnonkiviraidalla. Alueen muutostyöt tehdään pääosin torialueella.

Linja-autopysäkeiltä vuoden 2021 linjastouudistuksen myötä vapautuvaa tilaa käytetään pyöräpysäköinnin järjestämiseen. Lisäksi uuden jätepisteen eteläpuolelle tulee pyöräpysäköintialue. Pyörätelineet sijoittuvat pyörätien ja ajoradan väliselle välikaistalle.

Laukontorin länsireunassa oleva asfalttipäällysteinen ajorata säilyy nykyisellään pieniä reunakivilinjojen korkeustason muutoksia lukuun ottamatta. Suojatietä siirretään jätekatoksen kohdalta Laukonsillan suuntaan, ja uusi suojatie tehdään mahdollisimman esteettömänä.

Loppuvuodesta 2020 valmistuneen jätepisteen huoltoliikenteen kulkureitin vuoksi osa torialueen länsireunassa sijaitsevista nykyisistä kivipollareista sekä niiden välinen ketju joudutaan poistamaan, ja ne asennetaan uudelleen jätepisteen eteläpuolelle.

Marraskuussa 2020 nähtävillä ollutta suunnitelmaa on muutettu siten, että huoltoliikenteen kulkureitti on poistettu ravintola Kuuman edustalta ja jätepisteen pohjoispuolella sijaitsevaa huoltoliikenteen kulkureittiä on kavennettu.

Laukontorin pohjoisosasta on jätetty pois Satamakadun suuntaiset yksisuuntaiset pyörätieosuudet. Katusuunnitelman mukaan Satamakadun puoleinen ajoradan ylityspaikka korotetaan ja pyörätien jatke on merkitty etuajo-oikeutetuksi Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkein.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Anna-Leea Hyry